دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 56-67 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، raoof.negaresh@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:   (6856 مشاهده)

اهداف با افزایش سن توده و قدرت عضلانی کاهش می‌یابد که به آن سارکوپنیا گفته می‌شود. تمرین مقاومتی یکی از روش‌های مؤثر برای مقابله با کاهش توده و قدرت عضلانی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر توده عضلانی و قدرت و غلظت مایوستاتین است.
مواد و روش ها پس از فراخوان در سطح شهر اهواز، از بین افراد داوطلب برای شرکت در پژوهش، ۱۴ مرد سالمند (دامنه سنی ۵۵ تا ۷۰) و ۱۱ مرد جوان (دامنه سنی ۲۰ تا ۳۵) به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در برنامه تمرین مقاومتی پیش‌رونده (افزایش تدریجی بار تمرین از هفته اول ۵۰ درصد یک تکرار بیشینه تا هفته هشتم ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه)، سه روز در هفته و به مدت هشت هفته شرکت کردند. مقدار کالری دریافتی، قدرت، توده عضلانی، سطح مقطع عضلانی (با سی‌تی‌اسکن) و غلظت مایوستاتین قبل و بعد از دوره تمرین اندازه‌گیری شد.
یافته ها نتایج نشان داد پس از هشت هفته، قدرت در گروه سالمند نسبت به گروه جوان افزایش بیشتری داشته است (P<۰/۰۵)، درحالی‌که توده عضلانی کل بدن فقط در گروه جوان افزایش یافت (P<۰/۰۵). میزان کالری برنامه غذایی دو گروه تفاوت معناداری نداشت (P>۰/۰۵). همچنین سطح مقطع عضله چهارسر ران در گروه جوان (۱۲/۲۱±۷۶/۰۳ سانتی‌متر مربع در پیش‌آزمون تا ۱۱/۵۴±۷۹/۱۶ سانتی‌متر مربع در پس‌آزمون) نسبت به گروه سالمند (۰۳/۷۵±۶۰/۱۰ سانتی‌متر مربع در پیش‌آزمون تا ۱۰/۴۲±۶۱/۹۳ سانتی‌متر مربع در پس‌آزمون) افزایش معناداری داشت (P<۰/۰۵). غلظت مایوستاتین (به ترتیب  ۱/۸۹±۳/۸۶ و ۱/۶۶±۳/۶۸ نانوگرم بر میلی‌لیتر در گروه سالمند و جوان) پس از هشت هفته تمرین کاهش معناداری در دو گروه داشت (P<۰/۰۵)، اما بین دو گروه اختلافی مشاهده نشد (P>۰/۰۵). همچنین مایوستاتین با توده عضلانی سالمندان ارتباط معناداری داشت (P<۰/۰۵، R=۰/۷۳).
نتیجه گیری تمرین مقاومتی با کاهش مایوستاتین و افزایش قدرت و حجم و سطح مقطع عضلانی همراه بود. این امر درنهایت ممکن است موجب کاهش آتروفی عضلانی وابسته به سن شود و در سلامت سالمندان مؤثر باشد.

متن کامل [PDF 4892 kb]   (12537 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (7275 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیوتراپی
دریافت: 1395/7/26 | پذیرش: 1395/11/7 | انتشار: 1396/3/11