دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 528-537 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/sija-1104528


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2- گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. ، ebrahim.norouzi68@gmail.com
3- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
4- گروه علوم اجتماعی و فلسفه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه ییواسکیلا، فنلاند
چکیده:   (5380 مشاهده)

اهداف با افزایش سن در عملکرد شناختی نظیر زمان واکنش تغییراتی رخ می‌دهد. با توجه به اهمیت آماده‌سازی در پاسخ به زمان واکنش در موقعیت‌های گوناگون زندگی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر پیش‌دوره‌های مختلف 5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 ثانیه و دست برتری بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی است.
مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است که با نرم‌افزار محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شده است انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان شهر اهواز بود که از بین آن‌ها 30 نفر به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه دست برتری چپ و راست قرار گرفتند. آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی با پیش‌دوره‌های مختلف به صورت متغیر از هر فرد گرفته شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس درون‌گروهی تجزیه‌وتحلیل شد و سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد.
یافته ها نتایج نشان داد بین پیش‌دوره‌های مختلف و نیز بین زمان واکنش ساده و انتخابی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). پیش‌دوره‌های خیلی کوتاه (5/0 و 5/1) باعث افزایش زمان واکنش می‌شود. همچنین مشخص شد افراد چپ‌دست زمان واکنش کوتاه‌تری نسبت به افراد راست‌دست دارند.
نتیجه گیری به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر صورت می‌گیرد، به منظور آماده‌سازی افراد سالمند برای اجرای مهارت‌های مختلف بهتر است از پیش‌دوره‌های خیلی کوتاه اجتناب کرد. همچنین احتمالاً افراد چپ‌دست به دلیل برتری عصبی ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و درگیری بیشتر نیم‌کره راست مغز که رشته‌های عصبی بیشتری دارد زمان واکنش کوتاه‌تری نسبت به افراد راست‌دست دارند.

متن کامل [PDF 5134 kb]   (2460 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1395/2/29 | پذیرش: 1395/6/31 | انتشار: 1395/10/12