دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 154-167 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه رفاه اجتماعی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، farhadNosrati@gmail.com
3- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (1652 مشاهده)

اهداف هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مفاهیم و تصاویر سالمندی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی از این نظر بوده است که این کتاب‌ها از نظر جسمانی چه دیدی به سالمندی داشته‌اند.
مواد و روش ها پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری، تمامی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بعد از انقلاب است که از میان آن‌ها کتاب‌های سال‌های 1358، 1365، 1375، 1385 و 1394 انتخاب شده‌اند. دلیل انتخاب سال‌های یادشده این بود که این سال‌ها مقاطعی بودند که کتاب‌ها تغییر کرده‌اند. در این پژوهش واحد زمینه هر متن درس و واحد تحلیل مضامین و تصاویر مرتبط با سالمندی بوده است. در ضمن این مقاله در کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به تأیید رسیده است.
یافته ها نتایج این پژوهش مشخص کرد در کتاب‌های بررسی‌شده بیشتر سالمندان به صورت افرادی با چهره دارای چین‌وچروک (52/1درصد)، با موی خاکستری یا سفید (44/4درصد)، دارای قامتی صاف (57درصد) و با توان جسمانی زیاد (43درصد) تصویر شده‌اند. افرادی که عموماً از نظر جسمانی (72/5درصد) مستقل و سالم (73/2درصد) هستند. در این کتاب‌ها سالمندان عموماً (64/1 درصد) بدون استفاده از هیچ‌یک از وسایل کمکی تصویر شده‌اند و در مواردی که سالمندان با وسایل کمکی به تصویر کشیده شده‌اند، وسیله استفاده‌شده (14/1 درصد) عینک بوده است.
نتیجه گیری نتایج نشان داد در کل تصویری طبیعی از وضعیت جسمانی سالمندان در کتاب‌های درسی ارائه شده است. به بیان دیگر تصویری که از سالمندان در کتاب‌های درسی ارائه شده است، تصویری عموماً متناسب با وضعیت جسمانی افراد در دوره سالمندی است. جالب آنکه در سال‌های اولیه بعد از انقلاب در مقایسه با سال‌های اخیر، تصویر جوان‌تری از سالمندان ارائه شده است که با توجه به روند افزایش امید به زندگی در دهه اخیر طبیعی و با واقعیت موجود سالمندی نیز متناسب است.

متن کامل [PDF 1071 kb]   (574 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (804 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. Heravi Karimoei M, Reje N, Foroughan M, Montazeri A. [Elderly abuse rates within family among members of senior social clubs in Tehran (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2012; 6(4):37-50.
2. Mohebbi L, Zahednejad S, Javadi Pour S, Saki A. [Domestic elder abuse in rural area of Dezful, Iran and its relation with their quality of life (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 10(4):50-9.
3. Lee Burke J. Young children's attitudes and perceptions of older adults. The International Journal of Aging and Human Development. 1982; 14(3):205-22. [DOI:10.2190/4J7N-RG79-HJQR-FLDN] [DOI:10.2190/4J7N-RG79-HJQR-FLDN]
4. Asayesh H, Qorbani M, Parvaresh Masoud M, Rahmani Anarki H, Ansari H, Mansourian M, et al. [General practitioner attitude toward elders: Using Kogan's attitudes questionnaire (Persian)]. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2014; 13(6):479-86.
5. Sanagoo A, Bazyar A, Chehrehgosha M, Gharanjic S, Noroozi M, Pakravan far S, et al. [People Attitude toward Elderly in Golestan Province, 2009 (Persian)]. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2012; 8(2):24-9.
6. Riahi F, Izadi-mazidi M, Khajedin N, Norouzi S. [Does education of geriatric medicine effect on the medical students' attitude toward elderlies and their care? (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(7):651-2.
7. Purfarzad Z, Ghamari zadre Z, Farmahini farahani M, Ghorbani M. [Teachers and student nurses' attitudes towards caring for older adults in Arak, 2012 (Persian)]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014; 3(2):46-56.
8. Hamadanizadeh F, Mtahedyan Tabrizi E, Sarhangi F, Zighaymat F. [Nurses' attitude care of old patients (Persian)]. Kowsar Medical Journal. 2008; 13(3):253-8.
9. Barrett AE, Von Rohr C. Gendered perceptions of aging: An examination of college students. The International Journal of Aging and Human Development. 2008; 67(4):359–86. [DOI:10.2190/AG.67.4.d] [DOI:10.2190/AG.67.4.d]
10. Pitcher D. Adopted children and their grandparents: Views from three generations. Adoption & Fostering. 2009; 33(1):56–67. [DOI:10.1177/030857590903300106] [DOI:10.1177/030857590903300106]
11. Marzouk R., Mansory C. [Qualitative content analysis of elementary textbooks based on gender orientation (Persian)]. Women in Development & Politics Magazine. 2016; 13(4):469-85. [DOI:10.22059/jwdp.2015.58131]
12. Dnaowski J. The portrayal of older characters in popular children's books: A content analysis from 2000 to 2010 [MA thesis]. Provo: Brigham Young University; 2011.