دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 18-29 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دکتر گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. ، taheri_morteza@yahoo.com
2- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
چکیده:   (1787 مشاهده)

اهداف هدف از انجام این مطالعه تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان سالمند بود. 
مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی بود که با استفاده از طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل ۴۳ زن یائسه سالمند غیرفعال با میانگین سنی ۸۸/۵±۶۹/۵۵ سال بودند که به صورت تصادفی به سه گروه فعال (۱۵نفر)، کافئین (۱۵نفر) و کنترل (۱۳نفر) تقسیم شدند. گروه فعال هشت هفته تمرین تحمل وزن را اجرا کردند، درحالی‌که گروه کافئین و کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی یا تغذیه‌ای نداشتند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های ترکیب بدن و زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنی‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون از دستگاه تحلیل‌گر بدن و دستگاه واکنش‌سنج استفاده شد. به منظور تحلیل آماری از آزمون‌های تی همبسته، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. 
یافته ها نتایج نشان داد تمرین‌های تحمل وزن در مورد زمان واکنش ساده (نور) و زمان واکنش انتخابی معنادار بود، اما در مورد زمان واکنش ساده (صدا) معنادار نبود (به‌ترتیب P=۰/۰۰۳، P=۰/۰۰۳ ، P= ۰/۰۹). همچنین مشخص شد مصرف یک بار کافئین با غلظت ۲ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آزمودنی‌ها بر زمان واکنش آن‌ها تأثیری نداشت (۰/۱۲=P). 
نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت بدنی تحمل وزن از طریق تغییرات مثبت فیزیولوژیکی، زمان واکنش سالمندان را بهبود می‌بخشد

متن کامل [PDF 4888 kb]   (884 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1467 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سالمندی
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱۱