دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 116-123 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
3- گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. ، miladahmadimarzaleh@yahoo.com
چکیده:   (5550 مشاهده)

اهداف با توجه به تغییرات ساختار جمعیتی کشور، روزبه‌روز تعداد افراد مراجعه‌کننده به داروخانه‌ها در حال افزایش است. همچنین با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان و متعاقب آن افزایش نیاز به دارو و نیز مراجعه بیشتر افراد سالمند به داروخانه ها، این مطالعه با هدف ارزیابی داروخانه‌های شهر شیراز با معیار داروخانه دوستدار سالمند انجام شد.
مواد و روش ها این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی‌تحلیلی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است. جامعه مورد مطالعه تمام ۳۳ داروخانه بیمارستانی شهر شیراز بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست محقق ساخته با هدف «قابلیت تبدیل داروخانه‌های شهر شیراز به داروخانه‌های دوستدار سالمند» بود که پایایی آن با استفاده از ضریب همیستگی ۰/۸۵ و روایی آن از طریق تأیید متخصصان برآورد شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ برای انجام آزمون‌های کروسکال والیس، من ویتنی و کای دو استفاده شد.
یافته ها متوسط نمره قابلیت تبدیل داروخانه‌ها به داروخانه‌های دوستدار سالمند ۵۰/۵۲ به دست آمد که بیانگر سطح متوسط داروخانه‌های شهر شیراز از لحاظ دوستدار سالمند بودند. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس برای تعیین ارتباط نمره نهایی داروخانه‌های دوستدار سالمند با مالکیت داروخانه نیز نشان داد که ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود نداشت. همچنین ارتباط بین نوع داروخانه و نمره نهایی قابلیت تبدیل داروخانه‌های دوستدار سالمند نیز معنی‌دار نشد.
نتیجه گیری با توجه به مسن شدن جامعه، همچنین سطح متوسط داروخانه‌های سطح شهر شیراز از لحاظ دوستدار سالمند بودن، آمادگی داروخانه‌های شهر شیراز برای ارائه خدمات به سالمندان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در بلندمدت است. با سیاست‌گذاری صحیح و مناسب بر سیستم‌های مراقبت بهداشتی و درمانی، به ویژه داروخانه‌ها می‌توان مشکلات سالمندان را در آینده کاهش داد.

متن کامل [PDF 3809 kb]   (2273 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2354 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت توانبخشی
دریافت: 1395/7/15 | پذیرش: 1395/11/6 | انتشار: 1396/3/11