دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 222-235 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز پرند، پرند، ایران. ، Sedaghatzadegan@pnu.ac.ir
2- گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز پرند، پرند، ایران.
چکیده:   (1263 مشاهده)

اهداف هدف از این پژوهش مقایسه سرمایه اجتماعی خانوادگی بین دو گروه خانواده است: خانواده‌های دارای سالمند و بدون سالمند. برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی زندگی خانوادگی را سنگ بنای سرمایه اجتماعی می‌دانند که ریشه برخی از نابسامانی‌های اجتماعی امروز جامعه در نبود یا کمبود آن است. از همین رو، تقویت و تحکیم خانواده، بازگشت اخلاق به درون خانواده و ارتقای پیوند بین اعضای آن باعث ارتقای سرمایه‌های مهم جامعه می‌شود.
مواد و روش ها پژوهش حاضر روی نمونه‌های معتبر جامعه آماری به حجم 384 نفر از خانواده‌های مناطق چهارگانه شهر قم و با روش پیمایش، فن پرسش‌نامه و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انجام شد. ابتدا براساس ملاک‌های عرفی و اجتماعی، شهر به سه منطقه تقسیم شد و در مرحله بعد از هر منطقه یک خیابان به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت، با توجه به تشابه حدودی اندازه جمعیت هر منطقه، از یک یا دو بلوک در مناطق انتخاب‌شده، روی 100 پاسخ‌گو به صورت تصادفی مطالعه شد. 92 درصد پاسخ‌گویان مرد و 8 درصدشان زن بودند. 50 درصد از پاسخ‌گویان 26تا 35ساله و 33درصد 36تا 45 ساله و 17درصد باقی‌مانده 45سال و بیشتر بودند.
یافته ها نتایج حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی شناختی درون‌خانوادگی در دو گروه خانواده‌های دارای سالمند و بدون سالمند تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین سرمایه اجتماعی ساختاری درونی و بیرونی و شناختی بیرونی خانواده دو گروه تفاوت معناداری دیده می‌شود. با لحاظ متغیرهای زمینه‌ای مانند جنسیت، تحصیلات، سن، تعداد فرزندان و اشتغال نیز بین دو گروه خانواده‌ها، تفاوت معناداری به وجود نیامد. 
نتیجه گیری حضور سالمند در خانواده باعث افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و به‌تبع آن کاهش مسائل عدیده اخلاقی جامعه خواهد شد. دولت‌ها باید با حمایت از سالمندان و برطرف‌کردن نیازهای آن‌ها اعمّ از خدمات درمانی و هزینه‌های دارویی، حمایت‌های اقتصادی و غیره، شرایط را برای حضور سالمند در کنار فرزندان و افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی فراهم کنند.

متن کامل [PDF 1172 kb]   (561 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (397 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اجتماعي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. Winter I. Towards a theorised understanding of family life and Social Capital. Melbourne: Australian Institution of Family Studies; 2000.
2. Putnam RD. Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy. 1995; 6(1):65-78. [DOI:10.1353/jod.1995.0002] [DOI:10.1353/jod.1995.0002]
3. Frhadtvsky S, Zare M. [The study of social capital in the life of Imam Ali (Persian)]. Paper presented at: The International Conference on Cultural and Social Studies of religious-Ghadir. 19 May 2016; Rasht, Iran.
4. Hassan tabar M. [The relationship between familial social capitals and educational success in children (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Al-Zahra University; 2005.
5. Shayesteh S. [The study of the relationship between social capital and cultural, family and social health of youth (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Al-Zahra University; 2015.
6. Boby E. Research Methods in the Social Sciences [R. Fazel, Persian trans]. Tehran: Samt; 2009.
7. Rafipour F. [The researches and thought: Introduction of research methods social and researches society (Persian)]. Tehran: Enteshar; 2008.
8. Coleman J. Foundations of Social Theory [M. Saboori, Persian trans]. Tehran: Nei; 1998.
9. Varmazyar M. [The study of condition familial social capital among high school students in Sanandaj (Persian)]. Zeribar. 2008; 12(65-66):129-146.
10. Gholamikotnaee K, Ghorbannejadsharoudi Y. [A survey on the effect of family social capital on youth addiction (Qaemshahr) (Persian)]. Contemporary Sociological Research. 2014; 3(4):115-139.
11. Fazel R, Soleimani M, Rashidi R. [Familial social capital and the factors affecting it (A case study in Qom) (Persian)]. Sociological Studies of Iran. 2011; 1(2):41-54.
12. Navabakhsh M, Vahedi M. [Study of the relationship between social capital of family and student behavioral abnormalities (Persian)]. Pajooheshha-ye Jame'eshenakhti. 2010; 4(4):83-92.