دوره 13، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 324-333 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. ، valipour.v@lu.ac.ir
2- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
چکیده:   (605 مشاهده)

اهداف ورزش صبحگاهی تا حدودی بین مردم ایران رایج است؛ اما تاکنون اثر آن بر عامل مغذی عصبی مشتق از مغز بررسی نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز و ارتباط آن با سطوح کلسترول در مردان سالمند خرم‌آباد بود. 
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه‌تجربی، 13 مرد (سن: 93/3±46/56 سال، وزن: 23/8±46/82 کیلوگرم، قد: 17/5±46/175 سانتی‌متر) به ‌طور داوطلبانه شرکت کردند. در روز تمرین، رأس ساعت 7 و 30 دقیقه از آزمودنی‌ها در حالت ناشتا نمونه خونی گرفته شد. سپس تقریباً به ‌مدت 50 دقیقه برنامه تمرین ورزشی شامل 15 دقیقه گرم کردن، 25 دقیقه بدنه اصلی و 10 دقیقه سرد کردن را انجام دادند. سه دقیقه پس از جلسه تمرین، نمونه خونی بعدی از آن‌ها گرفته شد. برای اندازه‌گیری سطوح گلوکز، کلسترول و عامل رشد عصبی مشتق از مغز به ترتیب از روش‌های آنزیمی و الایزا استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی وابسته و همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0>P در نظر گرفته شد. 
یافته ها یافته‌ها نشان داد غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز (002/0=P) و گلوکز (01/0=P) به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، در همه شرایط (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) ارتباط معناداری بین غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و گلوکز وجود نداشت (05/0 نتیجه گیری ورزش صبحگاهی تقریباً به‌ مدت 50 دقیقه در مردان سالمند، غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و گلوکز را افزایش می‌دهد و همبستگی مثبت غیرمعناداری بین آن‌ها وجود دارد. همچنین بین سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و کلسترول همبستگی منفی معناداری وجود دارد. بنابراین، انجام ورزش صبحگاهی در مردان سالمند به‌ منظور بهبود سلامت مغزی پیشنهاد می‌شود. اگر سطوح کلسترول مردان سالمند طبیعی باشد، مزیت‌های بیشتری از ورزش صبحگاهی به ‌دست خواهند آورد. 

متن کامل [PDF 4902 kb]   (256 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹