دوره 13، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 300-311 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات سالمندی، گروه سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
3- مرکز تحقیقات سالمندی، گروه سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ، doctorarya@yahoo.com
چکیده:   (2799 مشاهده)
اهداف سالمند شدن جوامع، چالش‌های جدیدی را خصوصاً در کشور‌های درحال توسعه به وجود آورده است. به همین منظور برنامه سالمندی سازمان ملل متحد و انجمن بین‌المللی سالمندشناسی و طب سالمندی، دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن ۲۱ را به منظور اولویت‌بندی تحقیقات تهیه و منتشر کرده است. از طرف دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اولین دانشگاه ایران است که در مقاطع مختلف در رشته سالمندشناسی دانشجو پذیرش کرده است و از این نظر بیشترین تعداد دانشجو را دارد. این در حالی است که تاکنون مطالعه‌ای در خصوص موضوعات پایان‌نامه‌های مرتبط با سالمندی در این دانشگاه انجام نشده است. هدف این مطالعه مقایسه عناوین پایان‌نامه‌های این دانشگاه با الویت‌های دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن ۲۱ است. 
مواد و روش ها در این مطالعه ۲۴۸ پایان‌نامه و پروپوزال مرتبط با سالمندی بررسی شدند. عناوین این پایان‌نامه‌ها با دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن ۲۱ مقایسه شد. این پایان‌نامه‌ها در سه سطح اولویت‌ها، حوزه‌های تحقیقاتی مهم و عناوین اختصاصی بررسی و با روش تجزیه‌وتحلیل محتوای قیاسی طبقه‌بندی شدند. نتایج به روش کمّی تجزیه‌وتحلیل توصیفی شد. 
یافته ها دو اولویتی که بیشترین تعداد پایان‌نامه‌ها را هم در کل دانشگاه و هم در گروه سالمندشناسی به خود اختصاص داده بودند، شامل اولویت چهارم و پنجم دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن ۲۱ یعنی سالمندی سالم و بیولوژی و بیماری‌ها بود (به ترتیب ۳۹/۹ و ۲۱ درصد). کمترین تعداد عناوین نیز مربوط به اولویت دوم، یعنی امینت مادی بود (۳/۳ درصد). در سطح حوزه‌های مهم پژوهشی بیشترین تعداد پایان‌نامه مربوط به عملکرد ذهنی و جمسی (۲۱/۸ درصد)، بیومدیکال و سالمندی سالم (هر کدام ۱۹ درصد) و کمترین میزان مربوط به حیطه‌های تحقیقاتی تغییرات در جوامع کلان و فقر بوده است (به ترتیب ۰ درصد و ۰/۴ درصد). 
نتیجه گیری موضوعات پایان‌نامه‌های بررسی‌شده از نظر فراوانی با اولویت‌بندی‌های ارائه‌شده در دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن ۲۱ مطابقت ندارد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی دلیل این تفاوت مشخص شود و با انجام نیازسنجی، با استفاده از دستور کار پژوهش در زمینه سالمندی در قرن ۲۱ اولویت‌های پژوهشی در زمینه سالمندی در سطح ملی تهیه شود. 
متن کامل [PDF 3039 kb]   (1171 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (522 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹

فهرست منابع
1. Mulley G. A history of geriatrics and gerontology. European Geriatric Medicine. 2012; 3(4):225-7. [DOI:10.1016/j.eurger.2012.06.007] [DOI:10.1016/j.eurger.2012.06.007]
2. Morley JE. A brief history of geriatrics. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2004; 59(11):1132-52. [DOI:10. 1093/gerona/59. 11. 1132] [DOI:10.1093/gerona/59.11.1132] [PMID]
3. Nozad A, Naseri M, Safari MB, Al Ahadi AA, Ghaffari F. Food reduction in Avicenna's view and related principles in classical medicine. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016; 18(6):e25760. [DOI:10. 5812/ircmj. 25760] [PMID] [PMCID] [DOI:10.5812/ircmj.25760] [PMID] [PMCID]
4. Howell TH. Avicenna and his regimen of old age. Age and Ageing. 1987; 16(1):58-9. [DOI:10. 1093/ageing/16. 1. 58] [PMID] [DOI:10.1093/ageing/16.1.58] [PMID]
5. Cole TR, Sierpina M. Humanistic gerontology and the meaning (s) of aging. Gerontology: Perspectives and Issues. 2007; 245-63.
6. Tibbitts C. Introduction-social gerontology-origin, scope and trends. International Social Science Journal. 1963; 15(3):339-54.
7. Achenbaum WA, Levin JS. What does gerontology mean. The Gerontologist. 1989; 29(3):393-400. [DOI:10. 1093/geront/29. 3. 393] [DOI:10.1093/geront/29.3.393] [PMID]
8. Hooyman NR, Kiyak HA. Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective. Boston: Allyn & Bacon; 2011.
9. Bengtsson T, Scott K. Population ageing: A threat to European welfare. In S. Gustavsson, L. Oxelheim, L. Pehrson (Eds.), How Unified Is the European ::::union::::; Berlin: Springer; 2009. [DOI:10. 1007/978-3-540-95855-0_8] [DOI:10.1007/978-3-540-95855-0_8]
10. United Nations. Madrid International Plan of Action on Ageing; Report of the Second World Assembly on Ageing. New York: United Nations; 2002.
11. United Nations. Research Agenda on Ageing for the 21st Century. New York: United Nations; 2007.
12. Danial Z, Motamedi M, Mirhashemi S, Kazemi A, Mirhashemi AH. Ageing in iran. Lancet. 2014; 384(9958):1927. [DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62278-9] [DOI:10.1016/S0140-6736(14)62278-9]
13. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing. 2008; 62(1):107-15. [DOI:10. 1111/j. 1365-2648. 2007. 04569. x] [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x] [PMID]
14. Centre for Ageing Research and Development in Ireland Mapping Research in Ireland. Against the UN Research Agenda on Ageing for the 21st Century (2007 Update) [Internet]. 2017 [Updated 2017 September 18]. Available from: www.cardi.ie/userfiles/UN%20mapping%20framework%206%20Jan%202009.doc.
15. Kudo S, Mutisya E, Nagao M. Population aging: An emerging research agenda for sustainable development. Social Sciences. 2015; 4(4):940-66. [DOI:10. 3390/socsci4040940] [DOI:10.3390/socsci4040940]
16. Andrews G, Sidorenko A, Gutman G, Gray J, Anisimov V, Bezrukov V, et al. Research on ageing: Priorities for the European region. Успехи геронтологии. 2006; 18:7-14.
17. Fang EF, Scheibye-Knudsen M, Jahn HJ, Li J, Ling L, Guo H, et al. A research agenda for aging in China in the 21st century. Ageing Research Reviews. 2015; 24(Pt B):197–205. [DOI:10.1016/j.arr.2015.08.003] [DOI:10.1016/j.arr.2015.08.003]