دوره 14، شماره 2 - ( تابستان 1398 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 223-212 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. ، minoo534@yahoo.com
چکیده:   (4837 مشاهده)
اهداف: طی دهه اخیر مطالعات درباره عوامل و شرایط تعیین‌کننده سلامت روان سالمندان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل مرتبط با سلامت روان در سالمندان سوءرفتار مالی گزارش شده است. پژوهش حاضر  با هدف بررسی ارتباط سلامت روان و سوءرفتار مالی در سالمندان  مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که روی ۳۵۰ سالمند مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهرکرد انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه سلامت روان گلدبرگ و نسخه فارسی پرسش‌نامه بهره‌برداری مالی در بزرگسالان مسن کنراد و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نسخه ۲۲ نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، مدل رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس صورت گرفت.
یافته ها: ۶۳/۱ درصد شرکت‌کنندگان مرد و ۳۶/۹ درصد زن بودند و میانگین و انحراف معیار سنی آن‌ها ۷/۰۰±۷۳/۸۹ بود. ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان سلامت روان مطلوب، ۳۷/۷ درصد سلامت روان متوسط و ۳۲/۳ درصد سلامت روان نامطلوبی داشتند. ۶۱/۴ درصد از شرکت‌کنندگان با سوءرفتار مالی متوسط و ۳۸/۶ درصد از آن‌ها که با سوءرفتار مالی شدید مواجه بودند. همچنین بین ابعاد سلامت روان و سوءرفتار مالی ارتباط مثبت و معنی‌دار وجود داشت(p<۰/۰۵). 
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سوء‌رفتار مالی ارتباط معناداری با وضعیت روان‌شناختی سالمندان دارد. در این راستا اجرای مداخلاتی برای افزایش درک مراقبین سالمندان از سوءرفتار مالی و تلاش برای کاهش سوءرفتار مالی با سالمندان پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 4744 kb]   (1739 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1014 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1396/9/16 | پذیرش: 1397/3/2 | انتشار: 1398/5/9

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.