دوره 10، شماره 3 - ( پائیز 1394 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 44-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه تربیت‌بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران. ، pourdad_kiani@yahoo.com
2- گروه تربیت‌بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.
چکیده:   (5159 مشاهده)

اهداف: بررسی عملکرد سیستم‌های حسی به‌عنوان منابع بازخوردی در کنترل تعادل بدن به‌هنگام مواجهه سالمندان با آشفتگی‌های ناگهانی، به دانشمندان در شناخت سازوکار کنترل پوسچر در این گروه سنی و تنظیم برنامه‌های توانبخشی برای آنها کمک می‌کند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد سیستم‌های دهلیزی، حسی عمقی و بینایی در کنترل پوسچر مردان سالمند بود.

مواد و روش‌ها: نوسانات پوسچر 40 آزمودنی مرد، در دو گروه آ (50تا59سال) و ب (50 تا 69 سال)، در پنج وضعیت طبیعی (I)، آشفتگی دهلیزی (II)، آشفتگی حسی-عمقی (III)، آشفتگی بینایی (IV) و ارائه بازخورد بینایی ویژه از مرکز فشار پا (V) به‌وسیله دستگاه تعادل‌سنج دینامیکی اندازه‌گیری شد و اطلاعات به‌دست‌آمده به روش آماری MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین عامل سن و نوسانات پوسچر تاثیرمتقابل وجود دارد (0/013=P)، درحالت (I) نوسانات کلی پوسچر گروه ب نسبت به گروه آ بطور معناداری بیشتر بود (0/01=P). ایجاد وضعیت (II) در هر دو گروه، باعث افزایش 1/3 برابر نوسانات کلی پوسچر نسبت به حالت (I) شد. در حالت (III) این افزایش در گروه آ 1/7 برابر و در گروه ب 1/8 برابر شد. در حالت (IV)، نوسانات کلی پوسچر نسبت به حالت (I) در گروه آ، 2/3 برابر و در گروه ب، 2/9 برابر شد. در حالت (V)، نوسانات کلی پوسچر نسبت به حالت (I) در هر دو گروه تغییر معناداری نکرد (0/074=P). همچنین در هر دو گروه، نوسانات پوسچر در جهت قدامی خلفی به‌طور معناداری بیشتر از جهت داخلی جانبی بود (0/031=P).

نتیجه‌گیری: با ورود افراد به دهه ششم عمر، به‌علت افول منابع بازخوردی و تضعیف سیستم‌های حسی، اختلالات چشم‌گیری در را‌ه‌اندازی دستورات اصلاحی در سازوکار کنترل پوسچر رخ می‌دهد. در نتیجه نوسانات پوسچر، به‌ویژه در جهت قدامی خلفی، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که کنترل پوسچر افراد در این سنین تضعیف می‌شود و احتمال زمین‌خوردن آنها قوت می‌گیرد. ضعف مشهودتر سالمندان در برابر اختلالات بصری، نشانگر تکیه ترجیحی آنها بر اطلاعات این سیستم به‌عنوان سیستم غالب درکنترل پوسچر است. 

متن کامل [PDF 6010 kb]   (3958 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سالمندی
دریافت: 1394/3/6 | پذیرش: 1394/6/10 | انتشار: 1394/7/9