دوره 15، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 41-28 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه کاردرمانی، دانشکده علوم بهداشت Allied، مرکز تحقیقات بهداشت، دانشگاه کویت، کویت. & مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی سلامت سالمندان، مرکز تحقیقات مسائل روانی اجتماعی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
3- گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران.
4- مرکز تحقیقات اعصاب و توانبخشی کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
5- گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران. ، AkramiR@medsab.ac.ir
چکیده:   (3485 مشاهده)
اهداف: با توجه به نبود ابزاری مناسب و منحصربه‌فرد برای ارزیابی کیفیت زندگی در سالمندان، هدف این مطالعه ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان، در سالمندان ایرانی بود.
مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و در زمره تحقیقات استانداردسازی ابزار است. نمونه آماری تحقیق حاضر، ۳۰۰ سالمند (۱۵۰ مرد و ۱۵۰ زن) با دامنه سنی ۸۰-۶۰ سال بودند. ابزار استفاده‌شده نیز پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان بود که دارای ۲۴ سؤال و ۶ مؤلفه است. برای تهیه نسخه فارسی پرسش‌نامه از روش استاندارد مدل ترجمه  IQOLA استفاده شد. برای ارزیابی روایی از روش‌های روایی ظاهری، محتوا، سازه و هم‌زمان و برای ارزیابی پایایی نیز از روش‌های ثبات زمانی (آزمون-آزمون مجدد) و همسانی درونی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در بخش کیفیت و آسانی ترجمه بیش از ۸۵ درصد سؤال‌ها کیفیت ترجمه مطلوبی داشتند؛ لذا روایی ظاهری مناسب نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان تأیید شد. نتایج روایی محتوایی نیز نشان داد که نسبت روایی محتوای (CVR) به‌دست‌آمده برای تمامی سؤالات پرسش‌نامه در دامنه ۰.۷ تا ۱ و شاخص روایی محتوا (CVI) نیز برابر با ۰.۸۵ به دست آمد که نشان‌دهنده روایی محتوای قابل‌قبول این پرسش‌نامه است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نمره کل این پرسش‌نامه و پرسش‌نامه ۲۸ سؤالی سلامت عمومی نشان داد که میزان ضریب همبستگی به‌دست‌آمده بین دو متغیر برابر با ۰.۵۳ است که در سطح ۰.۰۵>P معنی‌دار است؛ لذا نتایج به‌دست‌آمده بیانگر روایی هم‌زمان پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان است. نتایج مربوط به روایی سازه پرسش‌نامه نیز نشان داد که شاخص برازش تطبیقی (CFI) برابر با ۰.۹۲۴، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر با ۰.۹۰۱، شاخص نیکویی برازش اصلاح‌شده (AGFI) برابر با ۰.۹۵۳، و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA) ۰.۰۴۸) به دست آمده است که نشان‌دهنده برازش مطلوب و تأیید روایی سازه این پرسش‌نامه است. درنهایت، نتایج مقادیر ضرایب همبستگی درون طبقه‌ای حاصل از آزمون-آزمون مجدد، نشان‌دهنده قابل‌قبول بودن ثبات زمانی آیتم‌های مورد ارزیابی است (۰.۸۹-۰.۷۸)؛ همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که همسانی درونی  هر یک از مؤلفه‌های مورد بررسی در حد مطلوب و قابل‌قبول قرار دارند (۰.۷۵ نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشانگر این است که نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نسخه سالمندان در نمونه مورد مطالعه دارای روایی و پایایی قابل‌قبولی است و می‌توان از این پرسش‌نامه برای سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در سالمندان استفاده کرد.
متن کامل [PDF 6292 kb]   (1967 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1278 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1397/5/23 | پذیرش: 1398/7/14 | انتشار: 1399/1/13

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.