دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 247-234 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. ، hasanvand121@gmail.com
2- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
چکیده:   (2032 مشاهده)
اهداف: مطالعه حاضر با هدف تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مکمل جینکوبیلوبا بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز سالمندان مرد افسرده انجام گرفت. 
مواد و روش ها: چهل سالمند مرد افسرده به صورت مشارکت داوطلبانه در چهار گروه ده‌نفری تمرینات ترکیبی، مکمل جینکوبیلوبا، تمرین ترکیبی همراه با مکمل جینکوبیلوبا و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون خون‌گیری از آزمودنی‌‌ها در آزمایشگاه تخصصی نور انجام گرفت، سپس در گروه تمرین ترکیبی، شرکت‌‌کنندگان به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلســه به تمرین مورد‌نظر در سالن شهید چاغروند شهر خرم‌آباد پرداختند. در گروه مصرف عصاره جینکوبیلوبا، آزمودنی‌‌ها به مدت هشت هفته و هر روز به مقدار 80 میلی‌گرم به مصرف عصاره مورد‌نظر پرداختند. در گروه تمرین ترکیبی همراه با مصرف عصاره جینکوبیلوبا، آزمودنی‌‌ها به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به انجام تمرینات ترکیبی پرداختند و همچنین در طول این مدت هر روز به مقدار 80 میلی‌گرم به مصرف عصاره مورد نظر پرداختند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی مجدداً از آزمودنی‌‌ها خون‌گیری انجام شد. داده‌‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های تی وابسته و تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین ترکیبی، مصرف مکمل جینکوبیلوبا و ترکیبی از تمرین مکمل جینکوبیلوبا باعث افزایش معنی‌‌دار عامل نروتروفیک مشتق از مغز مردان سالمند افسرده شد (P<0/05). دیگر نتایج حاکی از افزایش بیشتر مقدار عامل نروتروفیک مشتق از مغز گروه تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل جینکوبیلوبا (84/78) در مقایسه با تمرین ترکیبی (74/37) و مصرف جینکوبیلوبا (72/20) به‌تنهایی بود (P<0/05).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاکی از این است که متخصصانی که با سالمندان کار می‌‌کنند احتمالاً می‌‌توانند از تعامل تمرین ترکیبی همراه با مصرف عصاره جینکوبیلوبا در بهبود ظرفیت عملکردی مغز استفاده کنند. 
متن کامل [PDF 6501 kb]   (1109 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (998 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1398/6/14 | پذیرش: 1399/9/9 | انتشار: 1400/4/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.