هیأت تحریریه

 
 

مدیر مسئول

***

دکتر احمدعلی اکبری کامرانی

متخصص داخلی، فلوشیپ طب سالمندی. دانشیار مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE
سردبیر

دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز

دکترای تخصصی سلامت سالمندان. دانشیار ، مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. موسسه تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، مالزی.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE
مدیر اجرایی
بهناز نوعی یگانه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE
هیئت تحریریه

دکتر فاطمه نورهاشمی

دکتری تخصصی پیراپزشکی، دانشگاه پاول ساباتیر تولوز، موسسه تحقیقات سالمندی، تولوز، فرانسه.

AWT IMAGE  AWT IMAGEAWT IMAGE

دکتر حسین نجم‌آبادی

دکترای تخصصی بیولوژی مولکولی، پروفسور مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر محمد کمالی نژاد

دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE

دکتر پدرام غفوری فر

فارماکولوژیست، انستیتوی تری-استیت علوم دارویی هانتیگتون، ایالات متحده امریکا.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر کیمیا کهریزی

متخصص طب اطفال و ژنتیک بالینی، پروفسور مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE

دکتر طاهر دره شوری

دکترای تخصصی داروسازی ، مرکز نوروبیولوژی آلزایمر، گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE

دکتر مهیار صلواتی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی، پروفسور گروه آموزشی فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE

دکتر محمد رضا سروش 

دکترای حرفه ای پزشکی و ام.پی.اچ سالمندی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGE

دکتر آزیتا امامی

دکترای تخصصی پرستاری، پروفسور دانشگاه سیاتل، ایالات متحده امریکا.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر حمیدرضا خرم خورشید

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی. پروفسور گروه آموزشی ژنتیک. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر سید محمد فرشته نژاد

دکترای تخصصی علوم مغز و اعصاب، پژوهشگر پسادکترا، گروه آموزشی نورولوژی و نوروسرجری دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا.پژوهشگر ،دپارتمان نوروبیولوژی و علوم مراقبتی،بخش طب سالمندی،موسسه کارولینسکا،استکهلم،سوئد. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر مینا اوحدی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، پروفسور مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر علی رضا موسوی جراحی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. عضو همکار دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه سایمون فریزر کانادا. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر محمدعلی محسنی بندپی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی، پروفسور گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. دانشگاه علوم پزشکی پاکستان.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر فرید نجفی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، پروفسور مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر مریم نوروزیان

متخصص مغز و اعصاب، دانشیار گروه آموزشی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر  محسن واحدی دکترای تخصصی آمار زیستی ، گروه آموزشی آمار زیستی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر تنگکو آیزن حمید

پروفسور موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر مارتین مرتضوی

جراح مغز و اعصاب،فلوشیپ جراحی عروق مغزی و قاعده جمجمه،بخش جراحی مغز و اعصاب، پروفسور  دانشگاه آلاباما در بیرمینگهام ایالات متحده امریکا. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز

دکترای تخصصی سلامت سالمندان. دانشیار،  مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران، موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر مهدی رهگذر

دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر فریبا کلاهدوز دکترای تخصصی تغذیه، گروه تحقیقات سلامت، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، دپارتمان پزشکی، دانشگاه آلبرتا، کانادا. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر سید کاظم ملکوتی 

متخصص روانپزشکی، فلوشیپ روانپزشکی سالمندان. دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر حمید  اله وردی پور

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، پروفسور گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز،تبریز، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر حمیدرضا خانکه

دکترای  تخصصی پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا، استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. استاد مدعو دانشگاه کارولینسکای سوئد و برد علمی دانشگاه لایپزیک آلمان. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر حمید شکوهی

متخصص طب اورژانس، فلوشیپ سونوگرافی اوژانس، دانشیار دانشگاه جرج واشنگتن، ایالات متحده امریکا. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر محمد محمدزاده

دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت. پروفسور گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر مهدی رصافیانی

دکترای تخصصی کاردرمانی، دانشیار گروه آموزشی کاردرمانی و مرکزتحقیقات سالمندی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران،ایران. مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه کویت، کویت. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر منوچهر ارجمند حسابی

دکترای پزشکی حرفه ای و ام.پی.اچ. مرکز تحقیقات علوم بالینی، دانشگاه علوم بهداشتی تگزاس- هیوستون، ایالات متحده امریکا. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر احمد دلبری

دکترای تخصصی علوم اعصاب سالمندی. دانشیار  مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا سوئد. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر  عنایت اله بخشی دکترای تخصصی آمار زیستی ، گروه آموزشی آمار زیستی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر  مهدی نوروزی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی T مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر رضا سلمان روغنی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. دانشیار گروه علوم بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر شیما سام  دکترای تخصصی سلامت سالمندان ،دانشیار گروه پزشکی اجتماعی،  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، بابل، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکترای تخصصی پرستاری. دانشیار گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر ندا مهرداد دکترای  تخصصی آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غددو متابولیسم،پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر اصغر دادخواه دکترای تخصصی روانشناسی،  پروفسور گروه آموزشی روانشناسی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر هاشم شمشادی فوق تخصص جراحی پلاستیک. پروفسور گروه علوم بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی متخصص داخلی، فلوشیپ طب سالمندی. دانشیار مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر حفیظ تی.ای. خان دکترای  تخصصی آمار، دانشکده علوم بهداشت، آموزش و زندگی دانشگاه بیرمنگام سیتی. انگلستان. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر رباب صحاف

دکترای تخصصی سلامت سالمندان. دانشیار مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر رضا فدای وطن دکترای تخصصی سلامت سالمندان. استادیار مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر مهشید فروغان متخصص روانپزشکی، فلوشیپ روانپزشکی سالمندان. دانشیار مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر فرحناز محمدی دکترای  تخصصی پرستاری. دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر پریسا طاهری متخصص طب سالمندان. استادیار دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر شهربانو مقصودنیا

پروفسور طب سالمندی، دانشگاه رن، فرانسه.

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشريه سالمند: مجله سالمندي ايران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb