هیات تحریریهاحمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار بیماریهای داخلی و فلوشیپ طب سالمندی
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
akbarikamraniuswr.ac.ir

یداله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار سالمند شناسی و فلوشیپ سلامت روان سالمندان
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
drmomtazgmail.com

بهناز نوعی یگانه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
salmand2010gmail.com

تنگکو آیزن حمید
استاد سالمندشناسی و سیاستگذاری اجتماعی
موسسه تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، مالزی.
یداله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار سالمند شناسی و فلوشیپ سلامت روان سالمندان
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران، موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی.
drmomtazgmail.com
سید کاظم ملکوتی
استاد روانپزشکی
مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.
Malakouti.kiums.ac.ir
حمید اله وردی پور
استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز، تبریز، ایران.
allahverdipourhtbzmed.ac.ir
حمیدرضا خانکه
استاد سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران. دانشگاه کارولینسکای سوئد و برد علمی دانشگاه لایپزیک آلمان.
khankehki.se
ابوالقاسم پوررضا
استاد بهداشت عمومی
گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.
porrezaatums.ac.ir
شیما سام
دانشیار سالمندشناسی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، بابل، ایران.
sumshimayahoo.com
ندا مهرداد
استاد پرستاری
پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.
neda1963yahoo.com
رباب صحاف
دانشیار سالمندشناسی
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
robabsahafgmail.com
مهشید فروغان
استاد روانپزشکی
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
mforoughanyahoo.com
محمدرضا خدایی اردکانی
استاد روانپزشکی
گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
Kh.4518yahoo.com
حمیرا سجادی
استاد پزشکی اجتماعی
گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
safaneh_syahoo.com
نسیبه زنجری
استادیار سلامت و رفاه اجتماعی
مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
Zanjari.nzgmail.com

فاطمه نورهاشمی
استاد طب سالمندی
دانشگاه پاول ساباتیر تولوز، موسسه تحقیقات سالمندی، تولوز، فرانسه.
حسین نجم‌آبادی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
hnajm12yahoo.com
محمد کمالی نژاد
پژوهشگر طب سنتی
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
mkamalinejadyahoo.com
پدرام غفوری فر
فارماکولوژیست
انستیتوی تری-استیت علوم دارویی هانتیگتون، ایالات متحده امریکا.
Pedram.GhafourifarTIPSwv.com
کیمیا کهریزی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک
مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
kkahriziuswr.ac.ir
طاهر دره شوری
دانشیار نوروساینس
مرکز نوروبیولوژی آلزایمر، گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد.
Taher.Darreh-Shoriki.se
محمد رضا سروش
پزشک، MPH سالمندی
مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران.
soroush46gmail.com
حمیدرضا خرم خورشید

استاد گروه آموزشی ژنتیک، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
hrkk1uswr.ac.ir
سید محمد فرشته نژاد
پژوهشگر
دپارتمان نوروبیولوژی و علوم مراقبتی،بخش طب سالمندی، موسسه کارولینسکا، استکهلم، سوئد.
مینا اوحدی

استاد مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
Ohadi.minayahoo.com
مریم نوروزیان
استاد بیماری‌های مغز و اعصاب
گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
mnoroozisina.tums.ac.ir
فریبا کلاهدوز
استاد علوم تغذیه
گروه تحقیقات سلامت، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، دپارتمان پزشکی، دانشگاه آلبرتا، کانادا.
kolahdooz100yahoo.com
حمید شکوهی

فلوشیپ سونوگرافی اوژانس، دانشیار دانشگاه جرج واشنگتن، ایالات متحده امریکا.
hshokoohigmail.com
محمد محمدزاده
استاد فیزیولوژی
مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
mo_mohammadzadehsbu.ac.ir
احمد دلبری
استاد سالمندشناسی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران. گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا سوئد.
Ahmad.delbariki.se
هاشم شمشادی
استاد جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
گروه علوم بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
Shemshadiihotmail.com
احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار بیماریهای داخلی و فلوشیپ طب سالمندی
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
akbarikamraniuswr.ac.ir
رضا فدای وطن
دانشیار سالمندشناسی
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
rezafadayevatan.co.uk
پریسا طاهری تنجانی
دانشیار طب سالمندی
دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
dr_parisa_taheriyahoo.com

مهیار صلواتی
استاد فیزیوتراپی
گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
mahyarsalavatiuswr.ac.ir
آزیتا امامی
استاد پرستاری
استاد دانشگاه سیاتل، ایالات متحده امریکا.
sondeanuw.edu
محمدعلی محسنی بندپی
استاد فیزیوتراپی
گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران. دانشگاه علوم پزشکی پاکستان.
Mohseni_Bandpeiyahoo.com
مهدی رصافیانی
دانشیار کاردرمانی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران،ایران. مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه کویت، کویت.
m.rassafianiuswr.ac.ir
رضا سلمان روغنی
پژوهشگر
گروه علوم بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران. دانشگاه نوا جنوب شرقی.
infosalmanroghani.ir
مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
fallahiuswr.ac.ir
فرحناز محمدی شاهبلاغی
استاد پرستاری
گروه پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
f_mohammadi_2000yahoo.com
محمود بهرامی زاده
دانشیار اعضای مصنوعی
گروه ارتوز و پروتز، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
mbzoandpgmail.com
وحید راشدی
استادیار سالمندشناسی
گروه سالمندشناسی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
vahidrashediyahoo.com
کیانوش عبدی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
K55abdiyahoo.com

علی رضا موسوی جراحی
استاد اپیدمولوژی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
alireza.mosavijarrahigmail.com
فرید نجفی

استاد مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
fnajafikums.ac.ir
محسن واحدی
استادیار آمار زیستی
گروه آموزشی آمار زیستی ، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
mo.vahediuswr.ac.ir
منوچهر ارجمند حسابی
پزشک، MPH سالمندی
مرکز تحقیقات علوم بالینی، دانشگاه علوم بهداشتی تگزاس- هیوستون، ایالات متحده امریکا.
ardjomandgmail.com
عنایت اله بخشی
استاد آمار زیستی
گروه آموزشی آمار زیستی ، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
bakhshirazi.tums.ac.ir
مهدی نوروزی
استادیار اپیدمیولوژی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
noroozimehdi04gmail.com
حفیظ تی.ای. خان
استاد بهداشت عمومی و آمار
دانشکده علوم بهداشت، آموزش و زندگی دانشگاه بیرمنگام سیتی. انگلستان.
hafiz.khanageing.ox.ac.uk
علی خاجی
استادیار اخلاق پزشکی
مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
jkhajiyahoo.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشريه سالمند: مجله سالمندي ايران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb