دوره 13، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 13 شماره 4 صفحات 464-479 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi A, Rezvani M H, Shaabani F, Bagheri S. Effect of Kyphosis Exercises on Physical Function, Postural Control and Quality of Life in Elderly Men With Hyperkyphosis. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2019; 13 (4) :464-479
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1150-fa.html
نادری عین اله، رضوانی محمد‌حسین، شعبانی فاطمه، باقری شهاب الدین. تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (4) :464-479

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1150-fa.html


1- گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. ، ay.naderi@shahroodut.ac.ir
2- گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
3- گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
4- گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه نهاوند، همدان، ایران.
چکیده:   (1251 مشاهده)

اهداف در این تحقیق سعی بر آن بود تأثیر یک دوره برنامه اصلاحی کایفوز روی عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز بررسی شود.
مواد و روش ها شرکت‌کننده‌های تحقیق را ۲۴ مرد سالمند مبتلا به کایفوز ≥۵۰ درجه تشکیل‌ می‌دادند که به ‌صورت تصادفی در یک گروه ۱۲‌نفری آزمایش (با میانگین سنی ۲‌/۶۷±۶۸/۷۵، قد ۳/۷۵±۱۷۳/۶۶ و وزن ۴‌/‌۷۵±‌۷۳/۵) و یک گروه ۱۲‌نفری کنترل (میانگین سنی ۲‌‌/۶۴±‌۶۹/۵۰، قد ۷/۷۸±‌‌۱۷۴/۴۱ و وزن ۵/۲۱±‌۷۵/۴۱) طبقه‌بندی شدند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش در یک برنامه تمرین اصلاحی‌ که شامل شش تمرین بود، شرکت کردند. این برنامه به مدت ۱۲ هفته و هر هفته سه جلسه اجرا شد. میزان کایفوز سینه‌ای با استفاده از خط‌کش منعطف و در فاصله مهره‌های T۲ تا T۱۲ اندازه‌گیری شد. عملکرد جسمانی با تست راه‌رفتن ۶‌دقیقه‌ای، تعادل ایستا با آزمون شارپندرمبرگ در دو وضعیت چشمان باز و بسته و کیفیت زندگی با پرسش‌نامه SF-۳۶ ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری ۰/۰۵>P استفاده شد.
یافته ها نتایج تحقیق نشان داد برنامه اصلاحی کایفوز تأثیر مثبت معنی‌داری بر عملکرد جسمانی و تعادل مردان سالمند مبتلابه کایفوز ≥۵۰‌ درجه دارد (P>۰/۰۵). علاوه براین، شاخص‌های درد جسمانی، عملکرد جسمانی، محدودیت جسمانی، سلامت عمومی و سلامت روانی مربوط به کیفیت زندگی نیز بعد از اجرای برنامه تمرینی اصلاحی، بهبود معنی‌داری نشان دادند(۰/۰۵>P) در حالی که دیگر ابعاد کیفیت زندگی بهبود معنی‌داری پیدا نکردند (P>۰/۰۵).
نتیجه گیری بر اساس نتایج این تحقیق‌ می‌توان گفت برنامه تمرینات اصلاحی این تحقیق می‌تواند در بهبود عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند و کاهش بار اقتصادی ناشی از بیماری‌ها، مشکلات و عوارض مربوط به سالمندی مؤثر باشد؛ بنابراین، توصیه می‌شود از این برنامه تمرین اصلاحی برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان و زمینه‌سازی برای دوران سالمندی رضایت‌بخش استفاده شود.

متن کامل [PDF 3375 kb]   (660 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (706 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت توانبخشی
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Katzman WB, Vittinghoff E, Kado DM. Age-related hyperkyphosis, independent of spinal osteoporosis, is associated with impaired mobility in older community-dwelling women. Osteoporosis International. 2011; 22(1):85-90. [DOI:10.1007/s00198-010-1265-7] [DOI:10.1007/s00198-010-1265-7]
2. Kado DM, Huang MH, Karlamangla AS, Barrett-Connor E, Greendale GA. Hyperkyphotic posture predicts mortality in older community-dwelling men and women: A prospective study. Journal of the American Geriatrics Society. 2004; 52(10):1662-7. [DOI:10.1111/j.1532-5415.2004.52458.x] [DOI:10.1111/j.1532-5415.2004.52458.x]
3. Naderi E. [Does obesity affect the efficacy of therapeutic exercise on pain intensity and disability in patients with chronic non-specific low back pain (Persian)]. Journal of Applied Physics. 2017; 7(4):71-83.
4. Ensrud KE, Black DM, Harris F, Ettinger B, Cummings SR. Correlates of kyphosis in older women. Journal of the American Geriatrics Society. 1997; 45(6):682-7. [DOI:10.1111/j.1532-5415.1997.tb01470.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1532-5415.1997.tb01470.x]
5. Yalfani A, Anbarian M, Nikoo R, Naderi A. [Relationship between postural control with Sway-back malalignment in the non-athlete males (Persian)]. Journal of Ilam University of Medical Science. 2014; 22 (5):189-201.
6. Renno ACM, Granito RN, Costa D, Oishi J, Driusso P. Effects of an exercise program on respiratory function, posture and on quality of life in osteoporotic women: A pilot study. Physiotherapy. 2005; 91(2):113-8. [DOI:10.1016/j.physio.2004.09.020] [DOI:10.1016/j.physio.2004.09.020]
7. Hongo M, Itoi E, Sinaki M, Miyakoshi N, Shimada Y, Maekawa S, et al. Effect of low-intensity back exercise on quality of life and back extensor strength in patients with osteoporosis: A randomized controlled trial. Osteoporosis International. 2007; 18(10):1389-95. [DOI:10.1007/s00198-007-0398-9] [DOI:10.1007/s00198-007-0398-9]
8. Zeng Y, Chen Z, Ma D, Guo Z, Qi Q, Li W, et al. The influence of kyphosis correction surgery on pulmonary function and thoracic volume. The Spine Journal. 2014; 39(21):1777-84. [DOI:10.1097/BRS.0000000000000524] [DOI:10.1097/BRS.0000000000000524]
9. Culham GE, Hilda AIJ, Cheryl EK. Thoracic kyphosis, rib mobility, and lung volumes in normal women and women with osteoporosis. The Spine Journal. 1994; 19(11):1250-5. [DOI:10.1097/00007632-199405310-00010] [DOI:10.1097/00007632-199405310-00010]
10. Lorbergs AL, O'Connor GT, Zhou Y, Travison TG, Kiel DP, Cupples LA, et al. Severity of kyphosis and decline in lung function: The framingham study. The Journals of Gerontology. 2017; 72(5):689-94. [DOI:10.1093/gerona/glw124] [DOI:10.1093/gerona/glw124]
11. Naderi A, Shaabani F, Malki F, Khosravi F. [Kinematic changes of body alignment resulting from backpack weight, location and carrying duration in 10 to 12 years old boy schoolchildren (Persian)]. Journal of Applied Sport Physiology. 2017; 13(25):25-36. [DOI: 10.22080/jaep.2017.1585]
12. Sinaki M, Lynn SG. Reducing the risk of falls through proprioceptive dynamic posture training in osteoporotic women with kyphotic posturing: A randomized pilot study. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2002; 81(4):241-6. [DOI:10.1097/00002060-200204000-00001] [PMID] [DOI:10.1097/00002060-200204000-00001]
13. Fechtenbaum J, Etcheto A, Kolta S, Feydy A, Roux C, Briot K. Sagittal balance of the spine in patients with osteoporotic vertebral fractures. Osteoporosis International. 2016; 27(2):559-67. [DOI:10.1007/s00198-015-3283-y] [DOI:10.1007/s00198-015-3283-y]
14. Ishikawa Y, Miyakoshi N, Kasukawa Y, Hongo M, Shimada Y. Spinal curvature and postural balance in patients with osteoporosis. Osteoporosis International. 2009; 20(12):2049-53. [DOI:10.1007/s00198-009-0919-9] [DOI:10.1007/s00198-009-0919-9]
15. Eum R, Leveille SG, Kiely DK, Kiel DP, Samelson EJ, Bean JF. Is kyphosis related to mobility, balance and disability. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2013; 92(11):980-9. [DOI:10.1097/PHM.0b013e31829233ee] [DOI:10.1097/PHM.0b013e31829233ee]
16. Sinaki M, McPhee MC, Hodgson SF, Offord KP. Relationship between bone mineral density of spine and strength of back extensors in healthy postmenopausal women. IMayo Clinic Proceedings. 1986; 61(2):116-22. [DOI:10.1016/S0025-6196(12)65197-0] [DOI:10.1016/S0025-6196(12)65197-0]
17. Hongo M, Itoi E, Sinaki M, Miyakoshi N, Shimada Y, Maekawa S, et al. Effect of low-intensity back exercise on quality of life and back extensor strength in patients with osteoporosis: A randomized controlled trial. Osteoporosis International. 2007; 18(10):1389-95. [DOI:10.1007/s00198-007-0398-9] [DOI:10.1007/s00198-007-0398-9]
18. Lombardi JRI, Oliveira LM, Monteiro CR, Confessor YQ, Barros TL, Natour J. Evaluation of physical capacity and quality of life in osteoporotic women. Osteoporosis International. 2004; 15(1):80-5. [DOI:10.1007/s00198-003-1512-2] [DOI:10.1007/s00198-003-1512-2]
19. Sinaki M, Itoi E, Rogers JW, Bergstralh EJ, Wahner HW. Correlation of back extensor strength with thoracic kyphosis and lumbar lordosis in estrogen-deficient women. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 1995; 75(5):370-4. [DOI:10.1097/00002060-199609000-00013] [DOI:10.1097/00002060-199609000-00013]
20. Balouchy R, Ghiasi A, Naderi E, Sodoghi H. [The survey of cawthorne and cooksey exercise on the quality of life, balance and fatigue in patients with multiple sclerosis (Persian)]. Journal of Ilam University of Medical Science. 2014; 21(7):43-53.
21. Greendale GA, McDivit A, Carpenter A, Seeger L, Huang MH. Yoga for women with hyperkyphosis: Results of a pilot study. American Journal of Public Health. 2002; 92(10):1611-4. [DOI:10.2105/AJPH.92.10.1611] [PMID] [PMCID] [DOI:10.2105/AJPH.92.10.1611]
22. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW. Effects of a new spinal orthosis on posture, trunk strength, and quality of life in women with postmenopausal osteoporosis: A randomized trial. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2004; 83(3):177-86. [DOI:10.1097/01.PHM.0000113403.16617.93] [PMID] [DOI:10.1097/01.PHM.0000113403.16617.93]
23. Itoi E, Mehrsheed S, Sinaki M. Effect of back-strengthening exercise on posture in healthy women 49 to 65 years of age. Mayo Clinic Proceedings. 1994; 69(11):1054-9. [DOI:10.1016/S0025-6196(12)61372-X] [DOI:10.1016/S0025-6196(12)61372-X]
24. Katzman WB, Sellmeyer DE, Stewart AL, Wanek L, Hamel KA. Changes in flexed posture, musculoskeletal impairments, and physical performance after group exercise in community-dwelling older women. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2007; 88(2):192-9. [DOI:10.1016/j.apmr.2006.10.033] [DOI:10.1016/j.apmr.2006.10.033]
25. Hoppenfeld S, Hutton R, Thomas H. Physical examination of the spine and extremities. New York: Appelton-Century-Crofts; 1976.
26. Khalkhali M, Parnianpour M, Karimi H, Mobini B, Kazemnejhad A. The validity and reliability of measurement of thoracic kyphosis using flexible ruler in postural hyper-kyphotic patients. Journal of Rehabilitation. 2003; 4(3):18-23. [DOI.org/10.1016/S0021-9290(06)85226-7]
27. Youdas JW, Garrett TR, Egan KS, Therneau TM. Lumbar lordosis and pelvic inclination in adults with chronic low back pain. Physical Therapy. 2000; 80(3):261-75. [PMID] [PMID]
28. Murray HC, Elliott C, Barton SE, Murray A. Do patients with ankylosing spondylitis have poorer balance than normal subjects. Rheumatology. 2000; 39(5):497-500. [DOI:10.1093/rheumatology/39.5.497] [PMID] [DOI:10.1093/rheumatology/39.5.497]
29. De Oliveira TS, Candotti CT, La Torre M, Pelinson PP, Furlanetto TS, Kutchak FM, et al. Validity and reproducibility of the measurements obtained using the flexicurve instrument to evaluate the angles of thoracic and lumbar curvatures of the spine in the sagittal plane. Rehabilitation Research and Practice. 2012; 59(5):651-7. [DOI:10.1155/2012/186156] [DOI:10.1155/2012/186156]
30. Brazier JE, Harper R, Jones NM, O'cathain A, Thomas KJ, Usherwood T, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire: New outcome measure for primary care. British Medical Journal. 1992; 305(6846):160-4. [DOI:10.1136/bmj.305.6846.160] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1136/bmj.305.6846.160]
31. Montazeri A , Goshtasebi A , Vahdani Nia MS. The Short Form health survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research. 2005; 5(1):49-56. [PMID] [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5]
32. Franchignoni F, Tesio L, Martino MT, Ricupero C. Reliability of four simple, quantitative tests of balance and mobility in healthy elderly females. Aging Clinical and Experimental Research. 1998; 10(1):26-31. [DOI:10.1007/BF03339630] [DOI:10.1007/BF03339630]
33. Steffen T, Seney M. Test-retest reliability and minimal detectable change on balance and ambulation tests, the 36-item short-form health survey, and the unified Parkinson disease rating scale in people with parkinsonism. Physical therapy. 2008; 88(6):733-46. [DOI:10.2522/ptj.20070214] [DOI:10.2522/ptj.20070214]
34. Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age-and gender-related test performance in community-dwelling elderly people: Six-Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test, and gait speeds. Physical Therapy. 2002; 82(2):128-37. [DOI:10.1093/ptj/82.2.128] [PMID] [DOI:10.1093/ptj/82.2.128]
35. Hamilton DM, Haennel RG. Validity and reliability of the 6-minute walk test in a cardiac rehabilitation population. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2000; 20(3):156-64. [DOI:10.1097/00008483-200005000-00003] [DOI:10.1097/00008483-200005000-00003]
36. Lynch SS, Thigpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, Padua D. Forward head and rounded shoulder postures in elite swimmers The effects of an exercise intervention on forward head and rounded shoulder postures in elite swimmers. British Journal of Sports Medicine. 2010; 44:376-81. [DOI:10.1136/bjsm.2009.066837] [DOI:10.1136/bjsm.2009.066837]
37. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH, Minoonejad H. The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper-kyphosis angle. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2013; 27(1):7-16. [DOI:10.3233/BMR-130411] [DOI:10.3233/BMR-130411]
38. Vaughn D, Brown E. The influence of an in-home based therapeutic exercise program on thoracic kyphosis angles. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2007; 20(4):155-65. [DOI:10.3233/BMR-2007-20404] [DOI:10.3233/BMR-2007-20404]
39. Imagama S, Matsuyama Y, Hasegawa Y, Sakai Y, Ito Z, Ishiguro N, et al. Back muscle strength and spinal mobility are predictors of quality of life in middle-aged and elderly males. European Spine Journal. 2011; 20(6):954-61. [DOI:10.1007/s00586-010-1606-4] [DOI:10.1007/s00586-010-1606-4]
40. Hongo M, Miyakoshi N, Shimada Y, Sinaki M. Association of spinal curve deformity and back extensor strength in elderly women with osteoporosis in Japan and the United States. Osteoporosis International. 2012; 23(3):1029-34. [DOI:10.1007/s00198-011-1624-z] [DOI:10.1007/s00198-011-1624-z]
41. Lonner B, Yoo A, Terran JS, Sponseller P, Samdani A, Betz R, et al. Effect of spinal deformity on adolescent quality of life: Comparison of operative scheuermann kyphosis, adolescent idiopathic scoliosis, and normal controls. The Spine Journal. 2013; 38(12):1049-55. [DOI:10.1097/BRS.0b013e3182893c01] [DOI:10.1097/BRS.0b013e3182893c01]
42. Naderi A, Baloochi R, Jabbari F, Eslami R. [Comparison between the effects of core stability exercises and neuromuscular exercises on dynamic balance and lower limb function of athletes with functional ankle instability (Persian)]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2016; 21(4):61-72.
43. Ryan SD, Fried LP. The impact of kyphosis on daily functioning. Journal of the American Geriatrics Society. 1997; 45(12):1479-86. [DOI:10.1111/j.1532-5415.1997.tb03199.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1532-5415.1997.tb03199.x]
44. Lynn SG, Sinaki M, Westerlind KC. Balance characteristics of persons with osteoporosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1997; 78(3):273-7. [DOI:10.1016/S0003-9993(97)90033-2] [DOI:10.1016/S0003-9993(97)90033-2]
45. Goodman C, Helgeson K. Exercise prescription for medical conditions: Handbook for physical therapists. Philadelphia, Pennsylvania: FA Davis; 2010.
46. Kasukawa Y, Miyakoshi N, Hongo M, Ishikawa Y, Noguchi H, Kamo K, et al. Relationships between falls, spinal curvature, spinal mobility and back extensor strength in elderly people. Journal of Bone and Mineral Metabolism. 2010; 28(1):82-7. [DOI:10.1007/s00774-009-0107-1] [DOI:10.1007/s00774-009-0107-1]
47. Ghanbarzadeh M, Mehdipour AR. Study and influence of exercise program on respiratory function of adults with kyphosis. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2009; 11(1):11-7. [PMID] [PMID]
48. Yalfani A, Naderi E, Shayesterudi Y. [Comparing the effectiveness of hydrotherapy and physiotherapy in the management of knee osteoarthritis (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Science. 2012; 8(2):328-36.
49. Shumway-cook A, Gruber W, Baldwin M, Liao S. The effect of multidimensional exercises on balance, mobility, and fall risk in community-dwelling older adults. Physical Therapy. 1997; 77(1):46-57. [DOI:10.1093/ptj/77.1.46] [PMID] [DOI:10.1093/ptj/77.1.46]
50. O'Brien K, Culham E, Pickles B. Balance and skeletal alignment in a group of elderly female fallers and nonfallers. The Journals of Gerontology. 1997; 52(4):B221-6. [PMID: 9224428] [DOI:10.1093/gerona/52A.4.B221]
51. Leech JA, Dulberg C, Kellie S, Pattee L, Gay J. Relationship of lung function to severity of osteoporosis in women 1-3. The American Review of Respiratory Disease. 1990; 141(1):68-71. [DOI:10.1164/ajrccm/141.1.68] [DOI:10.1164/ajrccm/141.1.68]
52. Naderi A. [The comparison of effects 3 corrective exercise methods on the spinal alignment of the individuals with sway back posture. (Persian)]. Journal of Applied Exercise Physiology. 2018; 14(27):29-48.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb