دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 210-221 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Valipour Dehnou V, Motamedi R. Assessing and Comparing of Balance and Flexibility Among Elderly Men and Women in the Age Group of 60-79 Years. sija. 2018; 13 (2) :210-221
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1240-fa.html
ولی‌پور ده نو وحید، معتمدی رضا. بررسی و مقایسۀ تعادل و انعطاف‌پذیری مردان و زنان سالمند در دامنه سنی 60 تا 79 سال. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1397; 13 (2) :210-221

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1240-fa.html


1- گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. ، valipour.v@lu.ac.ir
2- گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
چکیده:   (1566 مشاهده)

اهداف آمادگی عملکردی مفهومی است که توانایی سالمند را برای اجرای فعالیت‌های جسمانی زندگی روزمره با سهولت نسبی منعکس می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ تعادل و انعطاف‌پذیری مردان و زنان سالمند در دامنه سنی ۶۰ تا ۷۹ سال خرم‌آباد بود. 
مواد و روش ها این مطالعۀ توصیفی‌مقایسه‌ای، ۱۴۰سالمند را (۳۵ مرد و ۳۵ زن در دامنه سنی ۶۰ تا ۶۹ سال و ۳۵ مرد و ۳۵ زن در دامنه سنی ۷۰ تا ۷۹ سال) به طور در دسترس انتخاب کرد که داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل و انعطاف‌پذیری به ترتیب از آزمون‌های دسترسی عملکردی و نشستن و رساندن استفاده شد. برای سهولت اجرا، آزمون‌ها در منزل آزمودنی‌ها انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده و سطح معنی‌داری ۰/۰۵>P در نظر گرفته شد. 
یافته ها یافته‌ها نشان داد بین تعادل و انعطاف‌پذیری زنان و مردان در دامنه‌های سنی ۶۰ تا ۶۹ سال و ۷۰ تا ۷۹ سال اختلاف معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P)؛ بین تعادل و انعطاف‌پذیری مردان در دامنه سنی ۶۰ تا ۶۹ سال و ۷۰ تا ۷۹ سال اختلاف معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P)؛ بین تعادل و انعطاف‌پذیری زنان در دامنه سنی ۶۰ تا ۶۹ سال و ۷۰ تا ۷۹ سال اختلاف معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P) و از سن ۶۰ تا ۷۹ سالگی تعادل و انعطاف‌پذیری مردان و زنان کاهش پیش‌رونده را نشان می‌دهد و میزان کاهش در زنان بیشتر از مردان است (۱۵/۷۹- در برابر ۱۴/۵۵- درصد برای تعادل و ۱۷/۷۹- در برابر ۱۲/۶۳- درصد برای انعطاف‌پذیری).
نتیجه گیری با توجه به نقش بارز تعادل و انعطاف‌پذیری در انجام بهتر فعالیت‌های روزمره و کاهش آن‌ها در مردان و زنان سالمند، تقویت این دو بعد از عوامل آمادگی جسمانی در سراسر طول عمر مهم به نظر میرسد و برای تقویت این عوامل مداخلات ورزشی چندمؤلفه‌ای می‌تواند بهترین گزینه باشد.

متن کامل [PDF 1151 kb]   (851 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (655 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: طب سالمندی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. Chehrehnegar N, Keshavarzi F, Rahnamaee N, Aghajafari Z. [Relationship between visual constructive abilities and activity of daily living in home dwelling elderly population (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 11(2):220-25.
2. Howley ET, Thompson DL. Fitness Professional's Handbook. 6th edition. Champaign: Human Kinetics; 2012.
3. Minasian V, Marandi SM, Mojtahedi H, Ghasemi Gh. [The evaluation of health–related physical fitness status of men aged between 50 and 65 in Isfahan and comparison with available norms (Persian)]. Journal of Sport Bioscience. 2012; 4(14):111-27. doi: 10.22059/JSB.2013.29531
4. Gaeeni AA, Rajabi H. [Physical fitness (Persian)]. Tehran: Samt; 2004.
5. Doherty TJ. Invited review: Aging and sarcopenia. Journal of Applied Physiology. 2003; 95(4):1717–27. [DOI:10.1152/japplphysiol.00347.2003] [DOI:10.1152/japplphysiol.00347.2003]
6. Hoeger WWK, Hoeger SA. Lifetime physical fitness & wellness: A personalized program. Boston, Massachusetts: Cengage Learning; 2013.
7. McArdle A, Vasilaki A, Jackson M. Exercise and skeletal muscle ageing: Cellular and molecular mechanisms. Ageing Research Reviews. 2002; 1(1):79–93. [DOI:10.1016/S0047-6374(01)00368-2] [DOI:10.1016/S0047-6374(01)00368-2]
8. Peake J, Gatta PD, Cameron-Smith D. Aging and its effects on inflammation in skeletal muscle at rest and following exercise-induced muscle injury. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2010; 298(6):R1485–R95. [DOI:10.1152/ajpregu.00467.2009] [DOI:10.1152/ajpregu.00467.2009]
9. American College of Sports Medicine. Health-related physical fitness assessment manual. Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
10. Nakamura Y, Tanaka K, Yabushita N, Sakai T, Shigematsu R. Effects of exercise frequency on functional fitness in older adult women. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2007; 44(2):163–73. [DOI:10.1016/j.archger.2006.04.007] [DOI:10.1016/j.archger.2006.04.007]
11. Takeshima N, Rogers NL, Rogers ME, Islam Daisuke Koizumi MM, Lee S. Functional fitness gain varies in older adults depending on exercise mode. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007; 39(11):2036–43. [DOI:10.1249/mss.0b013e31814844b7] [DOI:10.1249/mss.0b013e31814844b7]
12. Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance. Sports Medicine. 2011; 41(3):221-32. [DOI:10.2165/11538560-000000000-00000] [DOI:10.2165/11538560-000000000-00000]
13. Shubert TE, Schrodt LA, Mercer VS, Busby-Whitehead J, Giuliani CA. Are Scores on Balance Screening Tests Associated with Mobility in Older Adults? Journal of Geriatric Physical Therapy. 2005; 29(1):33–9. [DOI:10.1519/00139143-200604000-00007] [DOI:10.1519/00139143-200604000-00007]
14. Duncan PW, Weiner DK, Chandler J, Studenski S. Functional reach: A new clinical measure of balance. Journal of Gerontology. 1990; 45(6):192-7. [DOI:10.1093/geronj/45.6.M192] [DOI:10.1093/geronj/45.6.M192]
15. Hurley BF, Roth SM. Strength training in the elderly: Effects on risk factors for age-related diseases. Sports Medicine. 2000; 30(4):249-68. [DOI:10.2165/00007256-200030040-00002] [DOI:10.2165/00007256-200030040-00002]
16. American College of Sports Medicine. Guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
17. Raj IS, Bird SR, Shield AJ. Aging and the force–velocity relationship of muscles. Experimental Gerontology. 2010; 45(2):81–90. [DOI:10.1016/j.exger.2009.10.013] [DOI:10.1016/j.exger.2009.10.013]
18. Seco J, Abecia LC, Echevarria E, Barbero I, Torres-Unda J, Rodriguez V, et al. A long-term physical activity training program increases strength and flexibility, and improves balance in older adults. Rehabilitation Nursing. 2012; 38(1):37–47. [DOI:10.1002/rnj.64] [DOI:10.1002/rnj.64]
19. Roma MFB, Busse AL, Betoni RA, de Melo AC, Kong J, Santarem JM, et al. Effects of resistance training and aerobic exercise in elderly people concerning physical fitness and ability: a prospective clinical trial. Einstein. 2013; 11(2):153-7. [DOI:10.1590/S1679-45082013000200003] [DOI:10.1590/S1679-45082013000200003]
20. Popov DV, Lysenko EA, Bachinin AV, Miller TF, Kurochkina NS, Kravchenko IV, et al. The influence of resistance exercise intensity and metabolic stress on anabolic signaling and the expression of myogenic genes in skeletal muscle. Muscle Nerve. 2015; 51(3):434-42. [DOI:10.1002/mus.24314] [DOI:10.1002/mus.24314]
21. Iverson GL. Koehle MS. Normative data for the balance error scoring system in adults. Rehabilitation Research and Practice. 2013; Article ID:846418. [DOI:10.1155/2013/846418] [DOI:10.1155/2013/846418]
22. Ryall JG, Schertzer JD, Lynch GS. Cellular and molecular mechanisms underlying age-related skeletal muscle wasting and weakness. Biogerontology. 2008; 9(4):213–28. [DOI:10.1007/s10522-008-9131-0] [DOI:10.1007/s10522-008-9131-0]
23. Daly RM, Rosengren BE, Alwis G, Ahlborg HG, Sernbo I, Karlsson MK. Gender specific age-related changes in bone density, muscle strength and functional performance in the elderly: a-10 year prospective population-based study. BMC Geriatrics. 2013; 13(1):71. [DOI:10.1186/1471-2318-13-71] [DOI:10.1186/1471-2318-13-71]
24. Hess JA, Woollacott M. Effect of high-intensity strength training on functional measures of balance ability in balance-impaired older adults. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2005; 28(8):582–90. [DOI:10.1016/j.jmpt.2005.08.013] [DOI:10.1016/j.jmpt.2005.08.013]
25. Lee IH, Park SY. Balance improvement by strength training for the elderly. Journal of Physical Therapy Science. 2013; 25(12):1591–3. [DOI:10.1589/jpts.25.1591] [DOI:10.1589/jpts.25.1591]
26. Stathokostas L, McDonald MW, Little RMD, Paterson DH. Flexibility of older adults aged 55–86 years and the influence of physical activity. Journal of Aging Research. 2013; 1-8. [DOI:10.1155/2013/743843] [DOI:10.1155/2013/743843]
27. Vi-a J, Salvador-Pascual A, Tarazona-Santabalbina FJ, Rodriguez-Ma-as L, Gomez-Cabrera MC. Exercise training as a drug to treat age associated frailty. Free Radical Biology and Medicine. 2016; 98:159–64. [DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2016.03.024] [DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2016.03.024]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb