[صفحه اصلی ]     [ English ]  
نشريه علمي پژوهشي سالمند awt-yekta Iranian Journal of Ageing
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3, شماره 2 - ( تابستان 1387 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 3 شماره 2 صفحات 597-606
XML وضعيت فعاليت های اجتماعی ونحوه گذران اوقات فراغت در سالمندان ايران و سوئد Print

[English Abstract]
نویسندگان: سيد باقر مداح *
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى | دریافت: 1388/2/26 - پذیرش: 1393/5/17 - انتشار: 1393/5/17
چکيده مقاله:

  هدف : در ميان عوامل اجتماعی تعيين کننده سلامت، فرهنگ و قوميت در تعريف نيازهای بهداشتی اقشار مختلف جمعيتی نقشی کليدی دارد .هدف از انجام اين پژوهش شناسائی و مقايسه وضعيت فعا ليت های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ايرانی ، سوئدی و ايرانی مهاجر مقيم کشور سوئد بوده است.

  روش بررسی : مطالعه حاضر مقطعی واز نوع توصيفی - تحليلی است. شهر تهران در ايران و شهر استکهلم در سوئد به عنوان محيط پژوهش انتخاب گرديد. جمعيت مورد بررسی سالمندان ايرانی مقيم منزل ساکن ايران و سوئد ( مهاجرين ايرانی مقيم سوئد) و سالمندان سوئدی مقيم منزل ساکن سوئد بودند که توانايی برقراری ارتباط و پاسخگويی به سؤالات پرسشنامه را داشته ومايل به شرکت در مطالعه بودند. 825 سالمند ايرانی به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای با رعايت نسبت جنسی از مناطق مختلف شهر تهران، 305 سالمند سوئدی و نيز 101 سالمندايرانی مقيم سوئد از طريق اداره آمار شهر استکهلم وارد مطالعه شدند. ابزار چمع آوری داده ها، پرسشنامه "بررسی نيازها و سلامت اجتماعی" بود که توسط محققان اين مطالعه و در هشت محور مختلف ساخته شد. روايی صوری و محتوائی پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه سالمندی و گروه هدف و پايائی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و روش آزمون-باز آزمون ارزيا بی شد. در تحليل آماری داده ها از روش های برآورد و رگرسيون لجستيک استفاده شد.

  يافته ها : يافته های اين مطالعه شامل نتايج حاصل از ارزيابی وضعيت فعاليت های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت و مقايسه اين ابعاد درسالمندان ساکن منزل در دو کشور ايران و سوئد بود. آزمودنی ها در هر سه گروه به دامنه سنی 60 تا 77 سال تعلق داشته و عمدتا متاهل بودند. نتايج نشان داد که به رغم اشتراکات بسيار، فراوانی و نوع فعاليت های اجتماعی و ايام فراغت در سه گروه فوق به دليل تفاوت های فرهنگی و محيطی مختلف است. عواملی مانند گسترش شهر نشينی، کمبود تسهيلات، عدم آشنايی يا توجه به شيوه زندگی سالم سبب شده است که ميزان رضايت شهروندان سالمند ايرانی از روابط اجتماعی و نحوه گذران ايام فراغت از سالمندان سوئدی کمتر باشد . از سوی ديگر، توجه به بعد معنوی سلامت در سالمندان ايرانی قويتر بوده وبا سالمندان سوئدی اختلاف معنی دار دارد در حالی که در مورد فعاليت های گروهی اين رابطه کماکان معنی دار ولی معکوس می شود(000/0=P). همچنين، توجه ناکافی به تحرک فيزيکی و ورزش، خصوصا در زنان سالمند ايرانی از نکاتی است که بايد مورد عنايت برنامه ريزان و سياست گذاران عرصه بهداشت کشور قرار گيرد.

نتيجه گيری: نتايج به دست آمده در اين پژوهش بر لزوم انجام نياز سنجی با رويکرد فرهنگی با استفاده از ابزارهای مناسب معتبر و پايا تاکيد دارد. ابزار ساخته شده در روند انجام اين مطالعه که اعتبار و پايايی آن به اثبات رسيد می تواند در بررسی سيستم ها و خدمات بهداشتی-مراقبتی درون فرهنگی و ميان فرهنگی مورد استفاده قرار گيرد.

واژه‌های کلیدینيازسنجی، رويکرد فرهنگی، فعاليت های اجتماعی، فعاليت های اوقات فراغت، سالمند، ايران، سوئد،
متن كامل [PDF 732 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
. The STATUS OF SOCIAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE ELDERLY RESIDING IN IRAN AND SWEDEN. Iranian Journal of Ageing. 2008; 3 (2) :597-606
URL http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-72&slc_lang=fa&sid=1
مداح سيد باقر. وضعيت فعاليت های اجتماعی ونحوه گذران اوقات فراغت در سالمندان ايران و سوئد. مجله سالمندی ایران. 1387; 3 (2) :597-606
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 3, شماره 2 - ( تابستان 1387 )
نشريه علمي پژوهشي سالمند Iranian Journal of Ageing
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 674 queries by AWT YEKTAWEB 2666