دوره 12، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 208-219 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه سالمندی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه سالمندی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، robabsahaf@gmail.com
3- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرانگروه سالمندی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
4- گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (4774 مشاهده)

اهداف از آنجا که نشریات علمی‌پژوهشی یکی از کارآمدترین ابزارهای اطلاع‌رسانی در تبادل اطلاعات علمی در جهان هستند، لازم است به منظور شناسایی و کنترل فعالیت‌های پژوهشی، این نوع نشریات به صورت دوره‌ای ارزیﺎﺑﯽ شوند. مطالعه حاضر به منظور تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ‌شده در مجله علمی‌پژوهشی سالمندی ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ انجام شد.
مواد و روش ها مطالعه حاضر با روش توصیفی به بررسی و تحلیل محتوایی و استنادی تمام مقالات چاپ‌شده در مجله سالمندی ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ پرداخته است. برای جمع‌آوری داده‌ها از چک‌لیست محقق‌ساخته تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ‌شده در مجله علمی‌پژوهشی سالمندی ایران استفاده شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ استفاده شد.
یافته ها از ۲۹۸ مقاله چاپ‌شده، حیطه ورزش و فعالیت بدنی با ۱۸/۵ درصد و پس از آن مسائل روانی و جسمی با ۱۲/۴ و ۱۰/۴ درصد به ترتیب بیشترین سهم از مقالات چاپ‌شده را داشتند. بیشترین روش استفاده‌شده در مطالعات، روش توصیفی‌تحلیلی با ۶۱ درصد و کمترین روش استفاده‌شده در مطالعات، روش کارآزمایی بالینی با حدود ۱/۷ درصد بود. در خصوص پراکندگی مقالات، حدود ۵۷ درصد از مقالات از تهران بود. درصورتی‌که از ۵ استان خراسان شمالی، کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، هرمزگان و همدان هیچ مقاله‌ای چاپ نشده بود. میانگین مدت‌زمان دریافت تا چاپ مقاله حدود ۲۸۴ روز با انحراف‌معیار ۱۴۳ روز بود. حدود ۲۲ درصد از مقالات با میانگین ۲/۲۶ و انحراف‌معیار ۱/۹۵ مرتبه استناد شده بودند. آزمون‌های تحلیلی نشان داد بین عواملی چون دوره‌های مختلف و محل انجام پژوهش با میزان استنادات رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، برای ارتقای کمّی و کیفی مجله علمی‌پژوهشی سالمند، پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران مجله به منظور توزیع متعادل حیطه‌های پژوهشی مبتنی بر اهداف مجله، کاهش مدت‌زمان دریافت تا چاپ مقاله و توزیع مناسب پراکندگی جغرافیایی مقالات اقداماتی انجام دهند.

متن کامل [PDF 4275 kb]   (2082 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3048 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/10/28 | پذیرش: 1396/2/1 | انتشار: 1396/4/10