دوره 14، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 510-519 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/sija.13.10.270


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
2- کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
چکیده:   (3980 مشاهده)
اهداف یائسگی یکی از بحران‌های زندگی زنان است و در دراز مدت سبب بروز مشکلات زیادی می‌گردد از جمله اثرات آن کاهش توانایی  جنسی زنان است، از طرفی اختلال عملکرد جنسی با باور‌های شناختی زنان رابطه دارد. با توجه به اهمیت نگرش زنان نسبت به پدیده یائسگی در سلامت روحی، فیزیکی و جنسی آنها، مطالعه‌ای با هدف بررسی رابطه بین عملکرد جنسی و نگرش نسبت به یائسگی در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که بر روی 200 نفر از زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی با روش نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک، عملکرد جنسی (FSFI) و پرسشنامه بررسی نگرش یائسگی نیوگارتن بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و در سطح معناداری 0/05 با استفاده از روش‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و تحلیلی (کای اسکوئر) مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها نتایج داده‌ها نشان داد میانگین سنی واحدهای پژوهش 7/93 ± 57.18 سال و میانگین طول مدت یائسگی 7.00± 7.80 سال بود. 27.5% از واحدهای مورد پژوهش، عملکرد جنسی مطلوب داشتند و نگرش 129 نفر (64%) از زنان نسبت به پدیده یائسگی منفی بود. بین عملکرد جنسی و نگرش نسبت به پدیده یائسگی ارتباطی دیده نشد. (P=0/07) 
نتیجه گیری بر اساس نتایج، نگرش تعداد زیادی از زنان نسبت به پدیده یائسگی منفی و پایین بود و بیشتر زنان یائسه از نظر عملکرد جنسی اختلال داشتند؛ در نتیجه به برنامه‌ریزی‌های بهینه و کارآمد آموزشی برای تغییر نگرش زنان و بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی ایشان نیاز است. 
واژه‌های کلیدی: نگرش، یائسگی، عملکرد جنسی
متن کامل [PDF 4334 kb]   (1273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سالمندی
دریافت: 1396/4/23 | پذیرش: 1396/9/1 | انتشار: 1397/10/10