DOI: 10.32598/sija.13.10.470


XML English Abstract Print


1- ، smat_rashidi@yahoo.com
چکیده:   (2066 مشاهده)
اهداف: کاهش توده عضله در افراد مسن به اختلال در توانایی عضله اسکلتی برای پاسخ دادن به تحریک آنابولیکی و افزایش فعالیت مسیرهای سیگنالی پروتئولیتیک نسبت داده می‌شود. همراه با افزایش سن غلظت هورمون­های آنابولیک نظیر تستوسترون، IGF-1 و IGFBP-3  کاهش می‌یابد. تمرینات مقاومتی باعث ایجاد سازگاری‌های مثبتی در افراد مسن می‌شود و از این طریق اثرات مخرب افزایش سن را کاهش می‌دهد. هدف از این بررسی تاثیر اجرای تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد تا حد خستگی ، بر تستوسترون، IGF-1، IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند بود.
روش شناسی: 28 زن سالمند با میانگین سنی 51/2±14/63  سال که واجد شرکت در پژوهش بودند، به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی با بار کم (30درصد یک تکرار بیشینه)، تمرین مقاومتی با بار زیاد (80 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین شامل هشت هفته و هر هفته سه جلسه بود. هر دو گروه تمرینات را تا سرحد خستگی اجرا میکردند. حداقل تعداد تکرار برای گروه با بار کم 20 تکرار و برای گروه با بار زیاد 8 تکرار بود. قبل و بعد از دوره تمرینی، سطوح سرمی تستوسترون، IGF-1، IGFBP-3، قدرت عضلانی پایین‌تنه و استقامت عضلانی اندازه‌گیری شد.
نتایج: تمرین تاثیر معنی‌داری بر تستوسترون، IGF-1 و IGFBP-3 آزمودنی‌ها نداشت (05/0<P). هر دو نوع تمرین با بار کم و بار زیاد باعث  افزایش معنی‌‌داری در قدرت عضلانی پایین‌تنه و استقامت عضلانی گردید (05/0>P)، و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<P).      
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق این احتمال وجود دارد که تمرین مقاومتی با بار کم تا سرحد خستگی می‌تواند بر سازگاری‌های عملکردی ناشی از تمرین اثر گذاشته و جایگزین مناسبی برای تمرینات با بار بالا در افراد سالمند باشد.

 
متن کامل [PDF 1782 kb]   (537 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۳