مقالات پذیرفته شده در نوبت انتشار                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/sija.13.10.110


XML English Abstract Print


1- بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ورزشی، قزوین، ایران ، motape1360@yahoo.com
2- بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ورزشی، قزوین، ایران
چکیده:   (4025 مشاهده)
هدف: سبک زندگی در دوره سالمندی و عواملی همچون فعالیت بدنی، کیفیت خواب و الگوهای تغذیه‌ای از موضوعاتی هستند که بر کیفیت زندگی تأثیر می­گذارند. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش، تعیین رابطۀ کیفیت خواب با فعالیت بدنی سازمان نیافته سالمندان بود.
موارد و روش‌ها: روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در آن تعداد ۱۳۰ زن سالمند با میانگین سنی ۳/۱±۶۵/۳ سال در شهر قزوین به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۷ در مرکز مشاوره ورزشی و سلامت اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. آنالیز غذایی آزمودنی‌ها قبل از آزمون‌ها به‌منظور کنترل اثر غذای مصرفی بر نتایج با استفاده از نرم‌افزار بررسی شد. رفتار فعالیت بدنی و افسردگی افراد جهت همگن‌سازی آن‌ها به عنان معیارهای ورود به تحقیق در نظر گرفته شد. از دستگاه ثبت رفتار خواب و فعالیت بدنی (Actiwatch-۸) به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنی‌داری بین فعالیت بدنی با مدت‌زمان حرکت در خواب (۰/۰۴=p)، وهله‌های بیداری (۰/۰۳۸= p)، خواب واقعی (۰/۰۰۳= p) و مدت‌زمان سپری‌شده در رختخواب (۰/۰۳۵= p) دارد.
نتیجه­ گیری: با نتایج تحقیق نشان داد الگوهای رفتاری خواب ارتباط مستقیمی با رفتار فعالیت بدنی دارند. لذا توصیه می‌شود افزایش مدت‌زمان فعالیت در جهت افزایش کیفیت خواب در سالمندان در دستور کار قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سالمندی، خواب
متن کامل [PDF 2350 kb]   (1284 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سالمندی
دریافت: 1397/4/30 | پذیرش: 1397/7/14 | انتشار: 1397/10/10