دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 260-273 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران. ، nargesarsalani@gmail.com
3- مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
چکیده:   (1982 مشاهده)
اهداف: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های پرستاران در امر مراقبت، پیشگیری از آسیب به بیمار و سایرین است و بسیاری از پرستاران برای تأمین این هدف از مهار فیزیکی استفاده می‌کنند. نظر به اینکه استفاده از مهار فیزیکی در بیماران سالمند با عوارض جسمی‌روانی و مسائل اخلاقی همراه است، شناسایی ادراک پرستاران از به‌کارگیری مهار فیزیکی در سالمندان بستری در بیمارستان از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه ادراک پرستاران از به‌کارگیری مهار فیزیکی در سالمندان بستری در بیمارستان انجام شد.
مواد و روش ها: روش‌شناسی این مطالعه، توصیفی و از نوع اعتبارسنجی بود که در سال 1398در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمانشاه (غرب ایران) انجام شد. پس از کسب مجوز از طراحان پرسش‌نامه ادراک استفاده از مهار فیزیکی، ترجمه آن مطابق با پروتکل استاندارد سازمان بهداشت جهانی انجام شد. سپس نسخه فارسی این پرسش‌نامه توسط 330 نفر از پرستارانی که به روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به معیارهای ورود انتخاب شده بودند، تکمیل شد. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی صوری (کیفی و کمی)، روایی محتوا (کیفی و کمی) و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه به روش آزمون بازآزمون، ثبات درونی و پایایی سازه ارزیابی شد. تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزارهای SPSS نسخه 23 و AMOS نسخه 5انجام پذیرفت.
یافته ها: شاخص‌های روایی محتوا برای کل پرسش‌نامه 0/78=‌CVR و 0/88=‌S-CVI به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، سه عامل «پیشگیری از سقوط»، «پیشگیری از قطع یا تزاحم در درمان» و «تأمین محیط ایمن» را به دست داد. برازش مدل سه‌عاملی ابزار ادراک استفاده از مهار فیزیکی بر اساس شاخص‌های استاندارد (χ2/df=2/27 ، GFI=0/83 ، CFI=0/91 ، NFI=0/92، RMSEA=0/08) مناسب بود. همچنین پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/82)، پایایی سازه (بالاتر از 0/70) و همبستگی درون‌خوشه‌ای (0/86) تأیید شد. 
نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسش‌نامه ادراک استفاده از مهار فیزیکی از روایی و پایایی مناسبی در میان پرستاران شاغل در بخش‌های بیمارستانی برخوردار است. با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مناسب، این پرسش‌نامه می‌تواند در مطالعات بعدی در این جمعیت به کار رود.
متن کامل [PDF 5821 kb]   (850 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (48 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1398/9/12 | پذیرش: 1399/2/22 | انتشار: 1400/4/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.