دوره 14، شماره 3 - ( پائیز 1398 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 260-271 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
4- مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ، omchomch@gmail.com
چکیده:   (5489 مشاهده)

اهداف سالمندی پدیده‌ای طبیعی در زندگی هر فرد است و کیفیت زندگی و شناسایی عوامل مرتبط با آن از حوزه­‌های مورد‌علاقه روان‌شناسی سالمندی است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت. 
مواد و روش ها روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کل افراد بالای ۶۰ سال شهر اردبیل در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ تشکیل دادند. ۱۵۰ نفر از این جامعه به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به صورت انفرادی به پرسش‌نامه‌های باورهای غیرمنطقی، نگرش به مرگ و کیفیت زندگی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. 
یافته ها نتایج نشان داد نمره کلی کیفیت زندگی با ترس از مرگ (r=-۰/۳۶؛۰/۰۰۱>P)، اجتناب از مرگ (r=-۰/۱۶ ؛۰/۰۵>P)، پذیرش با گریز از مرگ (r=-۰/۱۷ ؛۰/۰۳>P) و باور درماندگی در برابر تغییر (۰/۲۷-=r ؛P<۰/۲۷) و بی‌مسئولیتی هیجانی (۰/۲۴-=r ؛P<۰/۰۰۲) رابطه منفی، ولی با پذیرش فعالانه مرگ (r=۰/۳۱ ؛۰/۰۰۰>P) رابطه مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد نگرش به مرگ حدود ۳۰ درصد و باورهای غیرمنطقی حدود ۹ درصد از کل واریانس کیفیت زندگی را تبیین می‌کنند. 
نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد باورهای غیرمنطقی و نگرش به مرگ می‌توانند تا حدی در کیفیت زندگی سالمندان نقش داشته باشند. بنابراین می‌توان با مداخله شناختی در این متغیرها کیفیت زندگی سالمندان را بهبود داد.

متن کامل [PDF 3072 kb]   (2230 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1532 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1393/10/13 | پذیرش: 1397/1/18 | انتشار: 1398/8/19