دوره 16، شماره 1 - ( بهار (کرونا و سالمندان) 1400 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 10-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadinejad Z, Saleh Tabari Y, Sajadi Z, Talebi Ghadicolaei H. Clinical Findings and Risk Factors of COVID-19 Infection and Death in Elderly patients Admitted to Medical Centers of Mazandaran University of Medical Sciences During 1 Year. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2021; 16 (1) :10-10
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-2181-fa.html
هادی نژاد زویا، صالح طبری یحیی، سجادی سیده زینب، طالبی قادیکلائی حسن. یافته های بالینی و عوامل خطر در ابتلا و مرگ سالمندان مبتلا به COVID19 پذیرفته شده در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درطی 1 سال. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1400; 16 (1) :10-10

URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-2181-fa.html


1- دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا، مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی علوم بالینی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران، ساری، ایران.
3- کارشناس پرستاری، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران، ساری، ایران.
4- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران، ساری، ایران. ، h.talebi@mazums.ac.ir
چکیده:   (1041 مشاهده)
سابقه و هدف: افراد مسن بیشتر در معرض ابتلا به COVID-19 قرار دارند و در صورت بیماری، خطر مرگ آنها بیشتر است. به منظور پیشگیری از مرگ و میر در بیماری های عفونی مشابه، شناخت یافته های بالینی و عوامل خطر در ابتلا و مرگ افراد سالمند مورد نیاز است.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، اطلاعات دموگرافیک، علائم و تظاهرات بالینی تمامی بیماران سالمند بالای 60 سال بستری شده  با تشخیص COVID19 در مراکز درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در بازه زمانی 1 ساله، 1 اسفند ماه سال ۱۳۹۸ الی اسفند سال ۱۳۹۹ پذیرفته شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. سپس اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: از تعداد کل 54523 بیمار بستری شده در بازه زمانی 1 ساله ، 12875 سالمند زن (51/05%) و مابقی (12343) نفر مرد بودند. تعداد 3512 سالمند فوت شدند، از این تعداد  (51/65٪)1814 سالمند مرد و مابقی زن بوده اند. تعداد 16203 سالمند مبتلا در گروه سنی 60 الی 75 سال (سالمند جوان)، 8270 نفر در گروه سنی 76 الی 90 سال (سالمند پیر) و مابقی به تعداد 745 نفر در گروه سنی 90 سال به بالا (سالمند کهنسال) قرار داشتند.
نتیجه گیری: انجام اقدامات پیشگیرانه برای حمایت از سالمندان برای مقابله با همه گیری COVID-19، با تمرکز بر نیازهای ویژه سلامتی سالمندان، مانند: تغذیه مناسب، بهزیستی و ارتقای سلامت روان این گروه آسیب پذیر ضروری است.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: 1399/11/18 | پذیرش: 1400/1/10 | انتشار: 1400/1/10

فهرست منابع
1. Helmy YA, Fawzy M, Elaswad A, Sobieh A, Kenney SP, Shehata AA. The COVID-19 pandemic: a comprehensive review of taxonomy, genetics, epidemiology, diagnosis, treatment, and control. Journal of clinical medicine. 2020;9(4):1225. [DOI:10.3390/jcm9041225] [PMID] [PMCID]
2. Ge H, Wang X, Yuan X, Xiao G, Wang C, Deng T, et al. The epidemiology and clinical information about COVID-19. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2020;39(6):1011-9. [DOI:10.1007/s10096-020-03874-z] [PMID] [PMCID]
3. Bai Y, Yao L, Wei T, Tian F, Jin D-Y, Chen L, et al. Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19. Jama. 2020;323(14):1406-7. [DOI:10.1001/jama.2020.2565] [PMID] [PMCID]
4. Gorbalenya AE. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group. BioRxiv. 2020.
5. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Liu H, Wu Y, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. The Lancet Respiratory Medicine. 2020. [DOI:10.1016/S2213-2600(20)30079-5]
6. Peng PW, Ho P-L, Hota SS. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. BJA: British Journal of Anaesthesia. 2020. [DOI:10.1016/j.bja.2020.02.008] [PMID] [PMCID]
7. Chu DK, Pan Y, Cheng SM, Hui KP, Krishnan P, Liu Y, et al. Molecular diagnosis of a novel coronavirus (2019-nCoV) causing an outbreak of pneumonia. Clinical chemistry. 2020;66(4):549-55. [DOI:10.1093/clinchem/hvaa029] [PMID] [PMCID]
8. Guan W-j, Ni Z-y, Hu Y, Liang W-h, Ou C-q, He J-x, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England journal of medicine. 2020;382(18):1708-20. [DOI:10.1056/NEJMoa2002032] [PMID] [PMCID]
9. Zangrillo A, Beretta L, Silvani P, Colombo S, Scandroglio AM, Dell'Acqua A, et al. Fast reshaping of intensive care unit facilities in a large metropolitan hospital in Milan, Italy: facing the COVID-19 pandemic emergency. Critical Care and Resuscitation: Journal of the Australasian Academy of Critical Care Medicine. 2020.
10. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? The Lancet. 2020. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30627-9]
11. Organization WH. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report-51 [Internet]. 2020.
12. Organization WH. COVED-19 weekly epidemiological update, 15 March 2021. 2021.
13. Ahmadi A, Fadai Y, Shirani M, Rahmani F. Modeling and forecasting trend of COVID-19 epidemic in Iran until May 13, 2020. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2020;34(1):183-95. [DOI:10.1101/2020.03.17.20037671]
14. Organization WH. Novel coronavirus (2019-nCoV). Situation report. 2020;28.
15. Jannat Alipoor Z, Fotokian Z. COVID-19 and the Elderly with Chronic diseases: Narrative Review. Journal Mil Med. 2020;22(6):632-40.
16. Blagosklonny MV. From causes of aging to death from COVID-19. Aging (Albany NY). 2020;12(11):10004. [DOI:10.18632/aging.103493] [PMID] [PMCID]
17. Elman A, Breckman R, Clark S, Gottesman E, Rachmuth L, Reiff M, et al. Effects of the COVID-19 outbreak on elder mistreatment and response in New York City: Initial lessons. Journal of Applied Gerontology. 2020;39(7):690-9. [DOI:10.1177/0733464820924853] [PMID] [PMCID]
18. Farokhnezhad Afshar P. COVID-19 pandemic in the community-dwelling and Nursing home older adults in Iran. Journal of Gerontology. 2020;5(2):0-.
19. Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International journal of epidemiology. 2020;49(3):717-26. [DOI:10.1093/ije/dyaa033] [PMID] [PMCID]
20. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy. Jama. 2020;323(18):1775-6. [DOI:10.1001/jama.2020.4683] [PMID]
21. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. New England journal of medicine. 2020.
22. Petretto DR, Pili R. Ageing and COVID-19: What is the role for elderly people? : Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2020. [DOI:10.3390/geriatrics5020025] [PMID] [PMCID]
23. Liu K, Chen Y, Lin R, Han K. Clinical features of COVID-19 in elderly patients: A comparison with young and middle-aged patients. Journal of Infection. 2020;80(6):e14-e8. [DOI:10.1016/j.jinf.2020.03.005] [PMID] [PMCID]
24. Garnier‐Crussard A, Forestier E, Gilbert T, Krolak‐Salmon P. Novel coronavirus (COVID‐19) epidemic: What are the risks for older patients? Journal of the American Geriatrics Society. 2020;68(5):939-40. [DOI:10.1111/jgs.16407] [PMID] [PMCID]
25. Xiang Y-T, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry. 2020;7(3):228-9. [DOI:10.1016/S2215-0366(20)30046-8]
26. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet. 2020;395(10223):497-506. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5]
27. Skloot GS. The effects of aging on lung structure and function. Clinics in geriatric medicine. 2017;33(4):447-57. [DOI:10.1016/j.cger.2017.06.001] [PMID]
28. Dent E, Martin FC, Bergman H, Woo J, Romero-Ortuno R, Walston JD. Management of frailty: opportunities, challenges, and future directions. The Lancet. 2019;394(10206):1376-86. [DOI:10.1016/S0140-6736(19)31785-4]
29. Miller EJ, Linge HM. Age-related changes in immunological and physiological responses following pulmonary challenge. International journal of molecular sciences. 2017;18(6):1294. [DOI:10.3390/ijms18061294] [PMID] [PMCID]
30. Dhama K, Patel SK, Kumar R, Rana J, Yatoo MI, Kumar A, et al. Geriatric population during COVID-19 pandemic: problems, considerations, exigencies and beyond Head Title: Geriatrics during COVID-19 pandemic. Frontiers in public health. 2020;8:562. [DOI:10.3389/fpubh.2020.574198] [PMID] [PMCID]
31. Nikpouraghdam M, Farahani AJ, Alishiri G, Heydari S, Ebrahimnia M, Samadinia H, et al. Epidemiological characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in IRAN: A single center study. Journal of Clinical Virology. 2020. [DOI:10.1016/j.jcv.2020.104378] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb