XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، delvarinzadeh_mehri@yahoo.com
3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
4- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
چکیده:   (1975 مشاهده)

اهداف: سالمندی یک سیر و روند بیولوژیک است که از دهه‌ی سوم عمر شروع شده و به‌تدریج فعالیت‌های جسمی، ذهنی، اجتماعی و به طور کلی عملکردی فرد را محدود می‌کند (1).بر اساس پیش­بینی­های رسمی سازمان­های بین­المللی، ایران به­عنوان یک کشور در حال توسعه­ در حال نزدیک شدن به پیری جمعیت است (2). نتایج مطالعات مختلف در دنیا نشان داده است که وضعیت تغذیه ای، نقش برجسته ای درسلامت و بیماری افراد 60 سال به بالا دارد و تعیین وضعیت سوء تغذیه، نشانگر خوبی برای ارزیابی سلامت به‌شمار می‌رود (3) . مطابق برخی ازگزارشات، بیش از 50 درصد سالمندانی که دربیمارستان ها وموسسات نگهداری ازسالمندان زندگی می کنند، دچار درجاتی ازسوءتغذیه می باشند (3). شناسـایی سوء تغذیه در جامعه سالمندان آسان نیست چرا که سوء تغذیه یک مشکل چند عاملی بوده و شناخته ‌شده نمی‌باشد (4). این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغدیه سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرهای شاهرود ودامغان (استان سمنان) وبرخی ازعوامل موثر برآن در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی (از نوع توصیفی- تحلیلی) به روش سرشماری درخانه سالمندان دو شهرستان شاهرود و دامغان انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه های استاندارد MNA (ارزیابی وضعیت تغذیه ای) و بررسی اطلاعات دموگرافی استفاده شد. ). MNA یک ابزار ساده و سریع و استاندارد طلایی برای غربالگری سالمندان درزمینه سوءتغذیه است و در مطالعات مختلفی جهت ارزیابی وضعیت سوءتغذیه سالمندان مورداستفاده قرارگرفته و تأیید شده است. عدم انجام عمل جراحی روی دستگاه گوارش طی 6 ماه گذشته، فقدان مشکلات ثابت شده ذهنی عدم ابتلا به دمانس با تشخیص متخصص روانپزشکی ، نداشتن محدودیت های جسمی و حرکتی مختل کننده فعالیت های روزمره و رضایت برای شرکت در مطالعه معیارهای ورود افراد به مطالعه حاضر بودند. پس از کسب موافقت سالمندان جهت ورود به مطالعه، پرسشنامه ها برای آنان تکمیل و اندازه گیری آنتروپومتریک برای آنها انجام شد.  در این مطالعه، سنجش وزن با ترازوی پرتال با دقت 1/0کیلوگرم و با حداقل لباس و بدون کفش و سنجش قد، میانه دور بازو و محیط دور بازو و محیط دور ماهیچه پا با متر نواری غیرقابل ارتجاع  انجام شد. در محاسبه قد تلاش شد درحد ممکن، قد درحالت ایستاده و مطابق استاندارد اندازه گیری شود و در موارد خاص که امکان سنجش ایستاده قد وجود نداشت، با محاسبه ارتفاع پاشنه تا زانو، قد محاسبه و ثبت گردید. نمایه توده بدنی نیز از تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذورقد برحسب متر محاسبه گردید. دورشکم از میانه آخرین دنده و ستیغ  ایلیاک به موازات افق با دقت 1/0 اندازه گیری شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SSPS شده، تحلیل و مقایسه در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت.از آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون خی دو و تست دقیق فیشر جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. این کار حاصل پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد اخلاق 5279463736 است.
یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده 56/10±44/75 سال بوده است. 7/45 درصد از سالمندان مورد مطالعه در خانه سالمندان شاهرود و 3/54 درصد در خانه سالمندان دامغان سکونت داشتند. 5/60 درصد تقریباً دو سوم از نمونه‌های مورد مطالعه زن و بقیه مرد بودند 7 /66 درصد سالمندان مورد مطالعه، بی‌سواد بودند. 2/44% افراد مورد پژوهش دارای شغل قبلی بودند.  بیشترین افراد 3/47% افراد مورد پژوهش متأهل بودند بیشترین بعد خانوار 4/36% افراد مورد پژوهش در خانواده‌های 3 نفری می‌باشند. همچنین 9/58% افراد مورد پژوهش مستمری بگیر می‌باشند 2/82% افراد مورد پژوهش از دارو روزانه مصرف می‌کردند.از افراد مورد پژوهش 3/9% سیگاری می‌باشند.از نظر نمایه شاخص توده بدنی براساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی. 9/20% افراد لاغر و 7/14% چاق می‌باشد. میانگین وزن و قد به‌ترتیب 9/13 ± 01/61، 79 / 12 ±74/157 بوده است. همچنین میانگین BMI مردان و زنان به‌ترتیب برابر 4/4±01/24 و 20/5 ± 84/24 و میانگین شاخص توده بدنی 9/4± 44/24 بوده است. حداقل BMI6/13 و حداکثر آن 42/41 می‌باشد.  عوامل مربوط‌‌به سندرم متابولیک به‌ترتیب 24%، 4/34%، 6/49% افراد مورد پژوهش مبتلا‌به دیابت، چربی بالا و پرفشاری خون بودند.  دربین افراد مورد مطالعه 9/41% ، ورزش و فعالیت فیزیکی روزانه نداشته‌اند. 1/17% افراد مورد پژوهش از شیر روزانه استفاده نمی‌کردند. که 8/7% افراد مورد پژوهش از میان وعده استفاده نمی‌کردند. /89% افراد مورد پژوهش از صبحانه استفاده می‌کردند. دو ارتباط معنی داری بین وضعیت تغذیه با جنس 033/0=p، سن 002/0=p ،  نمایه توده بدنی022/0=p، حقوق بگیری با 029/0=p، ابتلا به آرتریت 004/0=p ، اختلالات حرکتی 001/0 =p، مشکلات ادراری 003/0=p ، استفاده از وسایل ارتباط جمعی 001/0=p و مصرف سیگار022/0=p وجود دارد.
نتیجه گیری:   وضعیت تغذیه یکی از مهم ترین ابعاد سلامت سالمندان محسوب می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درصد سالمندان در معرض سوء تغذیه و سوء تغذیه شدید در خانه سالمندان شهرهای دامغان و شاهرود در سطح بالایی قرار دارد که نیاز به توجه بیشتر در این گروه سنی است. بررسی روندهای نسبت جنسی در سنین بالای ۶۰ نشان می‌دهد که به‌طور‌کلی فرایند سالمندی جمعیت با مسئله زنانه‌ شدن سالمندی همراه و همسوست. در پژوهش حاضر وضعیت تغذیه تعداد کمی ازافراد مطلوب می باشد.  به نظر می رسد آنچه که امروز سالمندان درخانه سالمندان ازنظر وضع تغذیه و سلامت تجربه می کنند با استاندارهای قابل قبول فاصله زیادی دارد و نیازمند برنامه ریزی وتوجه جدی دستگاه های مربوطه به ویژه نظام سلامت  می باشد.
 
متن کامل [PDF 1719 kb]   (538 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهشی سالمند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ageing

Designed & Developed by : Yektaweb