دوره 14، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 392-405 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/SIJA.13.10.350


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2- گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، e.saemi@scu.ac.ir
چکیده:   (3825 مشاهده)
اهداف داشتن فعالیت بدنی در دوران سالمندی می‌تواند در بهبود سلامت روانی مؤثر باشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه‌ای فعالیت ‌بدنی در ارتباط بین هوش هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی است.
مواد و روش ها روش اجرای این پژوهش توصیفی‌همبستگی است که به ‌وسیله جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی، بهزیستی روان‌شناختی و پرسش‌نامه بین‌المللی فعالیت ‌بدنی در بین سالمندان انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق سالمندان شهر اهواز بودند که ۱۲۰ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند با میانگین سنی (۲/۹۸±۶۴/۵۲) انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به ‌وسیله تکمیل پرسش‌نامه‌ها توسط سالمندان انجام گرفت. از ملاک‌های ورود به تحقیق سن بالای ۶۰ سال، توانایی درک سؤالات محقق، هوشیاری کامل و سلامت ذهنی و روانی بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی تحلیل شد و آزمون بوت استراپ جهت تعیین نقش واسطه‌ای فعالیت بدنی استفاده شد. از نسخه ۲۱ نرم‌افزار SPSS و نسخه ۱۸ AMOS ۱۸ جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معناداری نیز P<۰/۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین هوش هیجانی با فعالیت‌بدنی (۰/۷۰=r)، هوش هیجانی با بهزیستی روان‌شناختی (۰/۸۴=r) و فعالیت بدنی با بهزیستی روان‌شناختی (۰/۷۰=r) در سطح ۰/۰۱>P معنی‌دار هستند. همچنین سطح اطمینان برای فعالیت بدنی به‌ عنوان متغیر میانجی بین هوش هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی با استفاده از بوت استراپ در سطح ۰/۰۰۱>P معنی‌دار است.
نتیجه گیری مطابق نتایج، بین هوش هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و فعالیت بدنی نقش میانجی در ارتباط بین آن‌ها دارد. بنابراین تشویق سالمندان به انجام فعالیت‌های بدنی و داشتن تحرک کافی می‌تواند موجب بهبود سلامت جسمانی و به‌ تبع آن بهبود سلامت روانی در آن‌ها شود و به سالمندان کمک کند دوران سالمندی سالم و موفق را سپری کنند.
متن کامل [PDF 5456 kb]   (1727 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (492 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1396/7/4 | پذیرش: 1397/3/7 | انتشار: 1398/12/10