دوره 13، شماره 5 - ( شماره ویژه 1398 )                   جلد 13 شماره 5 صفحات 576-587 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/SIJA.13.Special-Issue.576


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی قم، قم، ایران.
3- مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
4- گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
5- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ، Shary_2001@yahoo.com
چکیده:   (4091 مشاهده)
اهداف کیفیت خواب شاخصی است که در بسیاری از بیماری‌های سالمندان به آن توجه می‌شود. با افزایش سن تغییراتی در کیفیت و ساختار خواب ایجاد می‌شود که به بروز اختلالات خواب و شکایات ناشی از آن منجر میشود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات خواب و پیش‌بینی‌کننده‌های آن در سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها این مطالعه مقطعی با حجم نمونه 130 نفر از سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز که به روش نمونه‌گیری دردسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند، در سال 1396 انجام شد. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه‌های کیفیت خواب پیتزبورگ، سلامت عمومی (فرم 12 سوال گلدبرگ)، پرسش‌نامه درد زانو، حمایت اجتماعی و فهرست ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی گام‌به‌گام‌، آمار توصیفی و از طریق نسخه 22 نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. 
یافته ها از میان 130 نفر از افراد تحت مطالعه 86 نفر (2/66 درصد) زن و 44 نفر (8/33 درصد) مرد بودند و متوسط سن افراد 8/7±68 سال بود. بین افراد تحت مطالعه 8/13 درصد اختلال خواب در سطح پایین، 5/81 درصد اختلال خواب در سطح متوسط و 6/4 درصد اختلال خواب در سطح شدید داشتند. با توجه به مدل رگرسیون برازش‌یافته (001/0>p ،24/7=F) مشخص شد که چندابتلایی (20/0=β)، حمایت اجتماعی ادراک‌شده (26/0-=β)، خشکی مفصل (25/0=β) و درد زانو (24/0=β) از تعیین‌کننده‌های مؤثر و معنادار اختلال خواب سالمندان هستند و حدود 9/18 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین کردند.
نتیجه گیری نتایج مطالعه نشان داد 1/86 درصد سالمندان اختلال خواب دارند و حمایت اجتماعی درک‌شده، خشکی مفصل و درد زانو و چندابتلایی از تعیین‌کننده‌های اختلال خواب سالمندان‌ هستند.
متن کامل [PDF 2758 kb]   (2371 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (551 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹