دوره 15، شماره 4 - ( زمستان - در حال انتشار 1399 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 1-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، barbodalipour@gmail.com
3- گروه مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (1299 مشاهده)
اهداف: بازنشستگی یک موضوع بالقوه چالش برانگیز در سالمندی است که تاثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند دارد. این مطالعه با هدف درک پیامدها، موانع و تسهیل‌کننده‌های روانی اجتماعی بازنشستگی انجام شد.
مواد و روش ها:  در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی استفاده شد. نمونه‌ها با استراتژی حداکثر تنوع و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه این تحقیق را 22 نفر از افراد دارای تجربه یا تخصص حوزه بازنشستگی تشکیل دادند. داده ها با تکنیک مصاحبه‌ نیمه ساختار یافته در بازه زمانی اسفند ماه 1397 تا شهریور ماه 1398جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد گرانهایم و لاندمن (2004) انجام شد.
یافته هامشارکت کنندگان این پژوهش 59 درصد مرد و 41 درصد زن بودند. براساس نتایج مطالعه، 4 طبقه اصلی و 13 زیرطبقه استخراج شد که جنبه‌های مختلف روانی و اجتماعی پدیده بازنشستگی را پوشش می‌دادند. طبقه چالش های روانی و اجتماعی شامل زیرطبقات محرومیت عاطفی، کاهش تاب آوری روانی، فقدان نقش، انزوای اجتماعی و چالش‌های خانوادگی بود. دو زیرطبقه توسعه علایق و فعالیتهای فعالانه و آزادی و رهایی،طبقه رشد بعد از بازنشستگی را تشکیل دادند. در طبقه موانع سازگاری بازنشستگی، زیر طبقات مشکلات در سلامت، فقدان برنامه بازنشستگی و نقص ساختار کلان شناسایی شدند. زیرطبقات ویژگی های فردی، ویژگی های شغلی و سیستم های حمایت اجتماعی نیز در طبقه تسهیل گرهای زمینه ای و حمایتی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که افراد در مرحله بازنشستگی با چالش های روانی اجتماعی و یا فرصت های رشد دهنده مواجه می شوند. گرچه موانع و تسهیل گرهایی نیز در سازگاری با بازنشستگی نقش دارند. بنابراین توجه به آماده‌سازی برای بازنشستگی، به عنوان موضوع مهمی در حوزه خدمات سالمندی مطرح می شود. ارائه دهندگان خدمات سالمندی و متخصصان سلامت می‌توانند با استفاده از نتایج این مطالعه در مداخلات خود، زمینه ارتقاء بهزیستی روانی و اجتماعی بازنشستگان و خانواده‌های آنها را فراهم سازند. 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مددکاری
دریافت: 1398/10/15 | پذیرش: 1399/2/28 | انتشار: 1399/12/6